En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV) kommer på årskonferansen 5. desember.
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV) kommer på årskonferansen 5. desember.

Årskonferanse: En mer rettferdig skole?

Publisert

Skolens samfunnsoppdrag handler om lærling og danning, men også om å utjevne forskjeller i muligheter. Men hvordan få det til?

5. desember inviterer Senter for profesjonsstudier ved OsloMet til seminar om to av de mest omdiskuterte virkemidlene i skolepolitikken: rettsliggjøring og karakterbasert opptak.

For å sikre at elever med ulik bakgrunn og forutsetninger får likere muligheter, har skolen blitt stadig mer rettslig regulert, og vi snakker i dag mer om elevers rettigheter enn deres plikter. Men gir flere rettigheter faktisk mer likhet, og hva er de praktiske konsekvensene av rettsliggjøring for elever, lærere og rektorer? Og kan Oslo-skolen bli mindre sosialt segregert om man erstatter dagens karakterbaserte opptak med andre modeller for inntak?

Ledende forskere og politikere på skolefeltet diskuterer alternativer til fritt skolevalg i Oslo-skolen, som det rød-grønne byrådet nå utreder alternativer til, og som Høyre vil gjøre til nasjonal modell.

Les mer om arrangementet på hjemmesidene til OsloMet