En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Anita Krohn Traaseth (Foto: Martin Skulstad, Rethink Studio)
Anita Krohn Traaseth (Foto: Martin Skulstad, Rethink Studio)

Anita Krohn Traaseth engasjert ved OsloMet

Publisert

I et halvt års engasjement skal Anita Krohn Traaseth bistå rektor Curt Rice med lederutvikling.

Anita Krohn Traaseth er ansatt i 25 prosent stilling som spesialrådgiver i rektors stab frem til februar 2020. Hun skal være en ekstra ressurs for Curt Rice i arbeidet han skal gjøre med å videreutvikle sin ledergruppe i oppstartfasen av andre periode som rektor.

Krohn Traaseth skal i tillegg støtte rektor med utvikling av eget lederskap, og vil også kunne benyttes i annet arbeid med lederutvikling i organisasjonen.

- Med sin lange erfaring fra lederstillinger, har Anita Krohn Traaseth verdifull kompetanse som jeg ser frem til å lære av, sier rektor Curt Rice.

- Ved å tidligere ha ledet en offentlig institusjon i stor utvikling, har hun kunnskap om endring som vi utvilsomt vil dra nytte av i dette engasjementet ved OsloMet, sier Rice.

I forbindelse med ansettelsen av Curt Rice som rektor for en ny periode, oppfordret styret ham til å fortsette å utvikle egen kompetanse.

- Jeg svarer på styrets ønske ved blant annet å snakke med og lære av andre ledere, og det er også bakgrunnen for engasjementet av Anita Krohn Traaseth.

Les mer om saken på nettsidene til OsloMet - storbyuniversitetet.