Fortsatt smittepress fra lakselus

I store deler av landet ser oppdretterne ut til å ha kontroll med lakselusen. Men Mattilsynet liker ikke utviklingen i ytre Hardanger, Sognefjorden og Trondheimsfjorden.

Det går fram av Mattilsynets lakselusrapport for sommeren 2012. Her gir Mattilsynet sin vurdering av lusesituasjonen i oppdrettsanleggene, mens Havforskningsinstituttet (HI) overvåker tilstanden hos villaksen.

Situasjonen for villfisken er flere steder fremdeles alvorlig, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet. Smittepresset på villaksen har vært «svært høyt» ytterst i Hardangerfjordsystemet og i Sognefjorden. Det samme gjelder ytre deler av Trondheimsfjorden og på Hitra, der sjøørreten i flere uker i sommer har blitt svært infisert.

Mattilsynet konstaterer at funnene på villaksen i all hovedsak sammenfaller med det de finner i oppdrettsanleggene. Tilsynet har skjerpet oppfølgingen av oppdrettsnæringen etter at lusesituasjonen ble kraftig forverret høsten 2009 og vinteren 2010.

Det er oppdretterne selv som har ansvaret for å holde lusenivået nede i sine anlegg.
Aktørene har blitt bedre til å samordne seg, men det er likevel noen oppdrettere som ikke avluser sammen med de andre.

Landsverk understreker at selvjustisen blant oppdretterne må bli bedre. (©NTB)

Powered by Labrador CMS