Lager steril oppdrettsfisk

Fiskens kjønnsmodning tar mye energi og oppdrettsnæringen er ute etter steril fisk, også fordi de vil unngå at oppdrettsfisken skal blande seg med vill fisk. Norske forskere er på saken.

En liten fiskelarve der kimcellene har blitt injisert med fluoriscerende væske slik at forskerne kan se hvordan de beveger seg og modnes til kjønnsceller. (Foto: Helge Tveiten)
En liten fiskelarve der kimcellene har blitt injisert med fluoriscerende væske slik at forskerne kan se hvordan de beveger seg og modnes til kjønnsceller. (Foto: Helge Tveiten)

Den norske oppdrettsnæringen har vokst seg til å bli en kjempeindustri, og i 2011 solgte Norge over en million tonn oppdrettsfisk til en verdi av over 30 milliarder kroner.

Men næringen har fortsatt store utfordringer, både når det gjelder effektivitet og det at fisken rømmer. Ved Nofima i Ås jobber Øivind Andersen, en av forskerne som prøver å løse problemene knyttet til for tidlig kjønnsmodning - at fisken begynner kjønnsmodningen før den når ønsket slaktevekt.

Den nye teknikken, som fortsatt er i startgropa, går ut på å injisere antistoffer inn i den gytemodne hunnfisken, slik at avkommene blir født uten egenskaper til å bli kjønnsmodne.

Dårligere kjøtt etter kjønnsmodning

Andersen forteller nemlig at fiskens kjønnsmodning gjør fiskekjøttet betydelig dårligere.

- Fisken bruker svært mye energi på å utvikle gonader, og etter hvert slutter den å spise fordi den tror at den skal ut på gytevandring.

- Hunnfisken blir også full av rogn, siden den ikke får de stimuli den trenger for å gyte, sier han til forskning.no.

Næringen er på vei til å løse dette problemet når det gjelder laks. Der har man nemlig greid å avle frem hurtigvoksende fisk som kommer opp i slaktevekt før den blir kjønnsmoden.

Men Andersen forteller at man ikke har kommet særlig langt når det gjelder torsk, til tross for iherdige forsøk.

- Hos torsken er all hannfisken og store deler av hunnfisken kjønnsmoden allerede i toårsalderen, lenge før de når slaktevekta. Det er veldig lite effektivt å drive oppdrett på denne måten. Da pøser man ut fôr, som går med til å utvikle gonader under kjønnsmodningen.

Jakten på steril fisk

Øivind Andersen er seniorforsker i molekylærbiologi ved Nofima i Ås. (Foto: Bjørnar Kjensli)
Øivind Andersen er seniorforsker i molekylærbiologi ved Nofima i Ås. (Foto: Bjørnar Kjensli)

Å utvikle triploid fisk er en av teknikkene som har vært forsøkt for å løse problemet med tidlig kjønnsmodning. Det betyr at rognen utsettes for et trykksjokk slik at de ender opp med tre par kromosomer i egget og ikke to, som de normalt skal ha. Det gjør at hunnlaksen blir steril, men det løser ikke problemet med hannfisken.

Triploid laks ble utviklet av Akvaforsk på Sunndalsøra allerede på sekstitallet, men har siden blitt lagt på is her i landet. Produsentene er nemlig redd for at forbrukerne ikke vil akseptere fisk med manipulerte kromosomer.

Teknikken fører også til at mye av fisken blir deformert, men flere land, som blant annet Skottland, bruker likevel triploide fisk.

Vaksinerer mot kjønnsceller

Den nye teknikken som Andersen jobber med, sammen med seniorforsker Helge Tveiten, som jobber fra Tromsø, går ut på å immunosterilisere oppdrettsfisk ved å vaksinere gytefisk før den slipper rogna.

I denne vaksinen er det antistoffer som gjør at kimcellene ikke utvikler seg til kjønnsceller, og resultatet skal bli en steril fisk.

Foreløpig har forskerne injisert disse antistoffene inn i torskeegg, men denne teknikken er svært lite effektiv i oppdrettssammenheng.

Å injisere antistoffer direkte inn i eggene tar selvfølgelig lang tid, og man må være fryktelig forsiktig.

Men antistoffer kan også overføres fra morfisken til rogna, slik at neste generasjon blir steril. Derfor er ideen å sette denne vaksinen i morfisken i stedet for i hvert enkelt egg.

- Vi jobber med å utvikle spesifikke antistoffer som til nå har blitt injisert i yngre laks, som dermed selv begynner å produsere disse antistoffene.

- Fisken har det helt fint og responsen er der, så nå skal vi prøve å gjøre det inn i generasjonen før, slik at morfisken kan gi opphav til hundretusener av sterile fisk, avslutter Andersen.

Les mer:

For tidlig kjønnsmodning – et stort problem i torskeoppdrett, Nofima

Powered by Labrador CMS