Rømt oppdrettslaks er den største trusselen mot norsk villaks. (Foto: Colourbox)
Rømt oppdrettslaks er den største trusselen mot norsk villaks. (Foto: Colourbox)

Slik står det til med laksen i 2017

Lakselus kan ha forårsaket 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010 til 2014. Og fortsatt er rømt oppdrettslaks den største trusselen mot norsk villaks.

Vannkraftreguleringer og andre inngrep, som utretting av elver er også trusler mot villaks. 

Dette viser rapporten om status for norske laksebestander i 2017 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), som er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for naturforvaltning.

Powered by Labrador CMS