José Baselga har måttet trekke seg både fra ledervervet i American Association for Cancer Research og i Memorial Sloan Kettering Cancer Cente. Nå må han også gå fra redaktørstillingen i Cancer Discovery. (Foto: Juliana Thomas, Memorial Sloan Kettering Cancer Center)
José Baselga har måttet trekke seg både fra ledervervet i American Association for Cancer Research og i Memorial Sloan Kettering Cancer Cente. Nå må han også gå fra redaktørstillingen i Cancer Discovery. (Foto: Juliana Thomas, Memorial Sloan Kettering Cancer Center)

Toppforsker må slutte som redaktør i ledende vitenskapstidsskrift

Den profilerte kreftforskeren José Baselga har unnlatt å opplyse om tette bånd til legemiddelindustrien.

Publisert

Det hele startet i september.

Reportere fra New York Times og ProPublica hadde gransket de nesten 180 vitenskapelige artiklene som José Baselga hadde publisert siden 2013.

I slike vitenskapelige artikler skal forskerne oppgi om de har noen interessekonflikter – typisk økonomiske interesser som kan tenkes å påvirke forskningen.

Og Baselga hadde mange slike interesser, skrev New York Times i september.

Han var styremedlem eller rådgiver i flere legemiddelfirmaer. I tillegg hadde han spilt en ledende rolle i utvikling av nye kreftmedisiner, og hadde interesser i oppstartsbedrifter innen kreftbehandling.

I løpet av de siste åra hadde forskeren mottatt flere millioner dollar fra ulike firmaer.

Oppga ikke bånd til industrien

Så kom altså avsløringene fra New York Times og ProPublica:

I 60 prosent av artiklene han hadde publisert, unnlot Baselga å informere om de tette båndene til industrien.

Han hadde heller ikke fulgt reglene om åpenhet rundt økonomiske interesser da han var president i organisasjonen American Association for Cancer Research (AACR).

Avsløringene endte i at Baselga trakk seg både fra presidentvervet og fra rollen som leder i Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

Ble bedt om å trekke seg som redaktør

Og nå må forskeren altså gå fra stillingen sin som redaktør i Cancer Discovery, et ledende vitenskapelig tidsskrift utgitt av AACR.

Etter å ha vurdert saken, konkluderte et panel av eksperter og styret i AACR med at Baselga ikke hadde handlet i samsvar med de høye standardene som foreningen forventet av sine redaktører. De ba Baselga om å trekke seg fra stillingen.

Likevel anklages ikke forskeren for uredelighet, skriver New York Times denne uka.

AACR mener at overtredelsene skyldes uaktsomhet. De omtaler Baselga som et skattet medlem av foreningen og tillater fortsatt at han publiserer egne vitenskapelige artikler i deres tidsskrifter.