Samler landbruks- og miljøforskning

Tre av de ledende instituttene innen norsk landbruks- og miljøforskning er nå samlet til Bioforsk, et av landets største forskningsinstitutter med rundt 500 ansatte.

Publisert

Det er tidligere Planteforsk, Jordforsk og NORSØK som fra nyttår slo sammen sin forskningsvirksomhet til Bioforsk.

“Målsettingen er å være et nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, miljø og ressursforvaltning”.

Det går frem på hjemmesiden til Bioforsk.

Fusjonen av instituttene var først tenkt gjennomført 1. januar 2005, men fordi selskapsformen og eierskapet i det nye selskapet måtte avklares nærmere, ble det ett års utsettelse.

-Vi er glad for endelig å være samlet, sier direktør Harald Lossius (bildet) ved det nye forskningsinstituttet.

Han anser at den ettårige utsettelsen har gjort organisasjonene enda bedre forberedt.

Nå er 18 avdelinger organisert på sju sentre ulike steder i landet, og disse får nasjonalt ansvar for hvert sitt fagområde. Bioforsks ledelse og andministrasjon ligger på Ås i Follo i Akershus.

- Det spesielle ved Bioforsk, er at vi kombinerer økt internasjonalt fokus med økt ansvar til regionene. Samtidig legger vi opp til en sterk tverrfaglig forskningsinnsats, slik at vi kan tilby FoU-kompetanse langs hele verdikjeden, forklarer Lossius.

- Det gjør Bioforsk til et unikt institutt, også i internasjonal sammenheng, mener direktøren.