Liten og søt. Ikke i noe annet land har arbeidstagerne mindre å frykte fra roboter enn i Norge, ifølge en ny studie.  (Foto: Bas Nastassia / Shutterstock / NTB scanpix)
Liten og søt. Ikke i noe annet land har arbeidstagerne mindre å frykte fra roboter enn i Norge, ifølge en ny studie. (Foto: Bas Nastassia / Shutterstock / NTB scanpix)

OECD: Arbeidsfolk i Norge er minst truet av roboter

Norge er det vestlige landet der arbeidstagerne har minst grunn til å frykte at automatisering vil ramme arbeidsplassen deres.

I en ny studie der forskere har sett på risikoen for at arbeidstagere må vike plassen for roboter og andre former for automatisering, peker Norge seg ut internasjonalt. 

Bare 6 prosent av alle jobber i Norge er svært automatiserbare, ifølge denne studien. 

I motsatt ende ligger landet Slovakia, der 32 prosent av alle jobber greit kan overtas av roboter eller på andre måter bli automatisert.

Også i Litauen, Hellas, Tyrkia og Tyskland truer automatisering mange arbeidsplasser. 

Øst-Europa mest utsatt

Denne studien bygger videre på flere internasjonale forsøk på å anslå hva den omfattende automatisering av arbeidslivet vil kunne få å si for deg som har en jobb i dag.

Mye handler om at maskiner kan lære seg å utføre en rekke mer eller mindre rutinepregede jobber. 

Blant de 32 medlemslandene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), peker land i Øst-Europa seg ut som spesielt utsatt for automatisering. 

Men også arbeidstagere i Tyskland, Japan og Sør-Europa har grunn til å frykte den omfattende automatiseringen av arbeidslivet i årene framover.

Norske arbeidsplasser krever sosial intelligens

Forskerne kaller selv vurderingen av Norge som lite truet av automatisering, en robust antagelse. De er mer usikre på hva som vil skje i flere andre land.

Grunnen til at arbeidstagere i Norge slipper så lett unna, er at vi har mange arbeidsplasser som stiller krav om både kognitiv og sosial intelligens. 

Mest utsatt for automatisering og robotisering er ansatte i industribedrifter, landbruk, matproduksjon og transport. 

Ungdomsarbeidsplasser er truet

Forskerne advarer også om at spesielt jobber som kan bringe tenåringer inn arbeidslivet, står i fare for å bli borte. 

Ungdom er altså spesielt sårbare for automatisering og robotisering. På den annen side kan unge mennesker vise seg å opptre smidigere enn eldre arbeidstagere i møtet med ny teknologi, påpeker forskerne. 

Minst utsatt for automatisering er jobber som krever høyere utdanning og yrkesfaglig utdanning.

Forskerne bak denne nye studien tror at nesten halvparten av alle jobber i OECD-landene, på en eller annen måte vil bli påvirket av automatisering.

Men det betyr ikke at alle disse arbeidsplassene vil forsvinne. 

Studie som sjokkerte 

I 2013 kom en studie som sjokkerte mange som er opptatt av arbeidslivet. 

Da kom en gruppe forskere fram til at 47 prosent av alle jobber i USA er svært utsatt for å bli borte, som et resultat av automatisering og robotisering. Andre studier fulgte opp med like dramatiske tall. 

Bak disse resultatene lå det selvfølgelig noen forutsetninger, det vil si antagelser om hva maskiner vil bli i stand til og hva mennesker ikke behøves til. 

Nye studier de aller siste årene, toner ned risikoen for at roboter og maskinlæring vil overta svært mye av arbeidslivet. En slik studie anslår for eksempel at 9 prosent av arbeidsplassene i USA vil gå tapt. Noe som uansett er 13 millioner arbeidsplasser. 

Stadig mer av forskningen på automatisering og robotisering handler nå om at framtidens arbeidsliv vil se annerledes ut enn det arbeidslivet gjør i dag. Jobber vil ikke bare forsvinne. Mange nye jobber vil også bli skapt, spesielt servicejobber. 

Mange nye jobber kan også dukke opp som et resultat av automatiseringen.

 

Referanse:

Ljubica Nedelkoska og Glenda Quintini: «Automation, skills use and training»,OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 202, mars 2018. 

Powered by Labrador CMS