Forskerne mener at en skatt på EU-nivå vil forhindre at enkelte land prøver å tiltrekke seg flyselskap ved hjelp av lave skatter og avgifter. (Foto: Fredrik Varfjell / NTB Scanpix)
Forskerne mener at en skatt på EU-nivå vil forhindre at enkelte land prøver å tiltrekke seg flyselskap ved hjelp av lave skatter og avgifter. (Foto: Fredrik Varfjell / NTB Scanpix)

Forskere vil ha felles flyskatt for hele EU

Men ikke alle synes det er en god idè. 

En gruppe forskere foreslår en ny, felles flyskatt for hele Europa.

Margit Schratzenstaller er økonom ved Austrian Institute of Economic Research. (Foto: WIFO)
Margit Schratzenstaller er økonom ved Austrian Institute of Economic Research. (Foto: WIFO)

Skattene som er blitt innført på nasjonalt nivå har ikke fungert godt nok, ifølge forskere fra Austrian Institute of Economic Research.

Hjemme i Norge har det vært høy temperatur i etter at regjeringen innførte en ny seteavgift for flyreiser fra og med 1. juni. Norwegian har havnet i krangel med noen av kundene etter å ha sendt ut fakturaer for å få avgiften etterbetalt, mens RyanAir like gjerne valgte å trekke den uten samtykke, ifølge NTB. 

De trøblete kårene for å kreve inn flyskatt på landsbasis er en av grunnene til at EU bør gripe inn, og fungere som overnasjonal innkrever. Forskerne har regnet seg frem til hvor mye EU kunne tjent, og medlemslandene kunne ha spart, dersom det var en felles, europeisk karbonskatt på flybilletter. 

Vil hindre enkelte land fra å bli avgiftsparadis

Skatten skal ikke bare være en ny inntektskilde for EU, men også føre til lavere utslipp av CO₂ fra luftfartsbransjen. 

– Flyindustrien står for en liten, men raskt økende del av Europas karbondioksidutslipp, Flere av EUs medlemsland har tidligere forsøkt å innføre nasjonale skatter på flybilletter, men de har mislykkes, sier Margit Schratzenstaller i en pressemelding. 

Pengene skal brukes til å finansiere medlemslandenes bidrag til EU, noe som frigjør penger til å holde enkeltlandenes velferdssystem ved like.

Forskerne mener at en skatt på EU-nivå vil forhindre at enkelte land prøver å tiltrekke seg flyselskap ved hjelp av lave skatter og avgifter, og gjør det enklere å kreve inn skatten fra alle som faktisk flyr i Europa.

– Aksepterer ikke premisset

"Espen Andersen (Foto: Handelshøyskolen BI)"
"Espen Andersen (Foto: Handelshøyskolen BI)"

Ikke alle er enige i at en felles europeisk flyskatt som blir krevd inn av EU er en god idè.

– Jeg aksepterer ikke premisset. Jeg tror ikke det er så vanskelig å kreve inn en flyskatt nasjonalt, sier Espen Andersen til forskning.no. Andersen er førsteamanuensis ved BI og ekspert på luftfartsbransjen. 

Andersen mener fellesskatten høres ut som en særavgift som er ment å gi EU inntekter. Han tror det ville vært vanskelig å gjennomføre av både politiske og skattetekniske hensyn.

– En skatt av denne typen er både lett å måle og lett å kreve inn, men jeg tviler på om den kan innføres på EU-nivå. Den vil ramme landene ulikt - de som ligger sentralt eller har mye turisttrafikk vil få inn mer. Og selv om den går til å redusere et lands EU-bidrag, vil alle landene være villig til å gi fra seg råderetten over en inntekt til EU? spør Andersen.

Vil ha smartere skatter over hele Europa

Forslaget kommer som en del av FairTax-prosjektet, som har som mål å finne ut hvordan vi kan skape gode skattesystemer i fremtidens Europa. Elleve universiteter i ni land er med på prosjektet, blant annet BI i Norge.

Dette vil gjøre det lettere for å stater å senke andre skatter, spesielt de som hindrer vekst.

– Smarte skatter skal kunne forene bærekraftig vekst med sosial inkludering, likestilling og miljøhensyn, sier Åsa Gunnarsson, professor i jus ved Umeå universitet og koordinator for FairTax-prosjektet.

Forskerne mener inntektene fra skatten bør brukes for å redusere hvor mye bidrag hvert enkelt EU-land betaler inn til unionen, og frigjøre penger til bruk internt i landet. Dette vil også gjøre det mulig å senke skatten for vanlige lønnstakere.

Referanse: 

Alexander Krenek og Margit Schratzenstaller: “Sustainability-oriented EU Taxes: The Example of a European Carbon-based Flight Ticket Tax”, FairTax Working Paper Nr. 1, 2016.

Powered by Labrador CMS