Modell viser dramatisk utvikling i Nordsjøen

En datamodell over økosystemet i Nordsjøen antyder at den totale fiskebestanden har gått ned fra 26 millioner tonn til ti millioner tonn på bare litt over 100 år.

Publisert

Enkelte fiskearter har forsvunnet fullstendig etter intensivt fiske fra 1960-tallet. Et eksempel på dette er makrellstørje, også kalt blåfinnet tunfisk.

I norske farvann ble det fisket mye makrellstørje i 1950- og 1960-åra. Deretter var fangsten marginal, og stoppet helt opp i 1986, da fisken forsvant fra norske farvann.

Torsk, hyse og makrell

Andre fiskearter, som torsk, hyse og makrell har hatt en betraktelig nedgang. forskning.no har tidligere omtalt hvordan europeiske torskebestander balanserer på kanten av stupet.

Ekspertrådgiverne sier at den eneste trygge fangsten er null fangst. EU-kommisjonen og EUs fiskeriministere velger likevel å ignorere rådet fra forskerne om full stopp i torskefisket.

Forskerne som har presentert den nye modellen over økosystemet i Nordsjøen, håper arbeidet kan hjelpe til med å gi prognoser for hvilken virkning fiske og klimaendringer vi ha på artene der.

Økosystembasert forvaltning

- Vi prøver å finne ut hvem som spiser hvem og hvor mye, og hvordan økosystemet har endret seg siden 1880. Vi prøver å fange opp hva som skjer helt fra bunnen til toppen i næringskjeden, og vi ser på dynamikken gjennom hele økosystemet, sier økolog Stephen Mackinson.

Han presenterte modellen på det årlige møtet for International council for the exploration of the sea (ICES) i Spania, sammen med kollegaen Georgi Daskalov. Begge hører til ved Centre for environment, fisheries and aquaculture science i Lowestoft i Storbritannia.

- Fiskerier og ICES etterlyser en økosystembasert forvaltning, og dette er en respons på det, sier Mackinson til BBC.

- Bedre data og bedre ferdigheter

Også norske forskere som har sett på dynamikken mellom forskjellige fiskearter og menneskenes utnyttelse av dem, sier at fiskekvoter må basere seg på kunnskap om økosystemet. Dette kan du lese mer om i artikklen Fiskekvoter må ta hensyn til økosystemet.

- Det har eksistert andre modeller over Nordsjøen i fortiden, men vi er ikke helt fornøyd med dem. Nå har vi bedre data og bedre ferdigheter, så vi prøver å lage en modell som er svært detaljert og som kan forsvares vitenskapelig, sier Mackinson.

Forskerne vil bruke data fra fiskebestandene i Nordsjøen i 2004 til å teste modellens evne til å gi presise prognoser for endringer under forskjellige forhold.

Må være klar over begrensningene

Danske Henrik Sparhold, som også modellerer økosystem, mener denne typen arbeid kan gi verdifulle resultater, så lenge man er klar over begrensningene.

- Denne typen modellering er litt kontroversiell i vitenskapelige sfærer, fordi mange av elementene og forbindelsene mellom dem ikke er godt forstått. Men det er et viktig skritt mot forståelsen av økosystemet. Å finne ut hvordan Nordsjøen fungerer vil være en jobb for en hel gruppe forskere over en lang tidsperiode, sier han.

Lenker:

ICES (pdf): ICES Annual Science Conference, Conference papers
International Council for teh Exploration of the Sea: ICES
BBC: Picture of North Sea fish decline