Sur nedbør gjør langt større skade enn antatt

Sur nedbør kan gjøre skader på skogen som ligner et svekket immunsystem hos mennesker. Dette skaper sårbarhet og kan få alvorlige følger.

Publisert

En ny studie viser at skadene på amerikansk skog på grunn av sur nedbør kan være langt mer omfattende enn man har trodd til nå.

Svekket immunsystem

- Som mennesker med svekket immunsystem, kan også planter se ut til å fungere som om de var sunne, helt til de blir utsatt for helt vanlig stress eller sykdom. Da kan de oppleve forfall på en mye større skala enn forventet, sier Donald DeHayes, professor ved The University of Vermont.

Til nå har sur nedbør vært knyttet til ødeleggelsen av skog i spesifikke områder. DeHayes og kollegaene hans har tidligere dokumentert en mekanisme hvor sur nedbør tapper grantrær for kalsium og svekker dem, slik at de for eksempel er mer utsatt for frostskader om vinteren, skriver nettstedet ScienceDaily.

Gjelder for flere trearter

En ny studie viser at denne mekanismen også gjelder for andre trearter, for eksempel furu. Fordi kalsium er en meget viktig ingrediens i plantens forsvarssystem, kan den sure nedbørens tapping av cellulær kalsium ødelegge treets evne til å overleve miljømessige påkjenninger.

Sammenhengen mellom et underskudd på kalsium og ytre påkjenninger er vanlige årsaker til forfall av flere typer trær, som for eksempel grantrær, lønn og villkornell.

Forskernes teori om skogens immunrespons kan forklare hvordan sur nedbør truer naturen i det lange løp.

Skaden forplanter seg

- Dersom nedgangen av individuelle arter er stor, kan dette få følger utover i plantesamfunnet. Det kan endre konkurransen og overlevelsesevnen til populasjoner, kanskje også arter, inkludert dyr på høyere nivåer i næringskjeden, sier DeHayes.

Han poengterer at mangelen på kalsium i planter blir videreført til planteetere, og endrer deres næringsinntak. For eksempel kan fugler få i seg mindre kalsium til å produsere egg. Innsekter kan få svakere ytterskall, og pattedyr kan få svakere bein eller oppleve endringer av melkeproduksjonen.

En forskningsrapport om temaet er publisert i journalen Ecosystem Health.