De innsatte til unnsetning

Mange tigere i fangenskap er av renraset opprinnelse, og kan bli verdifulle arbeidet med å redde minkende ville populasjoner. 

Publisert

Det er forskjell på tiger og tiger. Arten tiger, Panthera tigris, har hele åtte underarter som alle er truet med utryddelse:

Bengaltiger, indokinesisk tiger, kinatiger, kaspisk tiger, amurtiger (tidligere kalt sibirtiger, og forøvrig den aller største av dem), sumatratiger, javatiger og balitiger - som er den aller minste.

Et forskerteam benyttet en ny metode for å etablere genetisk avstamning på tigere i fangenskap, og ble overrasket da de fant at mange av dem var av renrasede underarter.

I sin rapport i tidsskriftet Current Biology, legger de til at disse fangede tigerne besitter en genetisk variasjon som vi ikke lenger finner hos tigere i vill tilstand.

Sterk tilbakegang

Dette siste er temmelig oppsiktsvekkende, og sier mye om hvor dårlig det står til med verdens ville tigere.

Det finnes anslagsvis bare 3 000 ville tigere igjen på kloden, mot 100 000 for hundre år siden. I fangenskap finnes det kanskje finnes så mye som 15 000 til 20 000, i zoologiske hager, i sirkus og til og med i private hjem.

Dermed er det en god nyhet at mange av disse er av høy genetisk kvalitet, og i følge forskerne bak rapporten, kanskje kan brukes til å redde sine siste viltlevende slektninger.

Av alle de tusener av eksisterende tigere i fangenskap, undersøkte forskerteamet bare 105 - men av disse var hele 49 å betrakte som rendyrkede medlemmer av en av de åtte underartene.

Hvis forholdstallet er representativt for den samlede fangede populasjonen, kan det finnes grunnlag for meningsfylt vernearbeid.

Kommentatorer som forsøker å dempe forventningene påpeker overfor BBC news at 43 av de 49 renrasete allerede var registrert i programmer som jobber nettopp med å dyrke frem genetisk rene individer. Så hvor stort er det reelle potensialet?

Optimister

En av forfatterne bak rapporten, Shu-Jin Luo, fra the US National Cancer Institute, svarer at 62 av de 105 undersøkte individene ikke var registrert i noe slikt oppdrettsprogram.

Av disse 62 var hele 14 av ren rase. Dette utgjør 23 prosent - og hvis dette tallet holder seg for hele den tamme populasjonen på mellom 15 000 og 20 000, vil vi stå igjen med mange genetisk sterke dyr.

I en pressemelding legger hun spesiell vekt på underarten indokinesisk tiger. Det er bare kjent 14 slike i fangenskap.

Men det finnes nå håp om at det eksisterer flere der ute, i sirkus og hundehus. Hvis man nå starter bevisst oppdrett og fortsatt rendyrkning av disse, vil vi i fremtiden kunne ha dyr som kan settes ut i det fri.