"Bever" på dinosaurenes tid

Skjelettet av et svømmende, pelskledt dyr som levde for rundt 164 millioner år siden, er funnet i Kina. Ingen hadde trodd det fantes noe slikt på den tiden.

Publisert

Oppdagelsen av det nær intakte, fossile skjelettet gjør nemlig at tidspunktet for pattedyr som svømmer i vann kan trekkes rundt 100 millioner år lengre tilbake i tid.

Det er forskere fra Carnegie Museum of Natural History (CMNH), Nanjing University og Chinese Academy of Geological Sciences som beskriver funnet i en artikkel i tidsskriftet Science fredag 24. februar.

Likhet med bever og oter

Dermed fremstår Castorocauda lutrasimilis som det eldste svømmende (og pelskledte) pattedyr man kjenner til. Den nye arten ble funnet i Nordøst-Kina.

Dyret har utvilsomt et skjelett og en kroppslig utforming som egnet seg for svømming.

Halen minner om en bevers, og kroppen kan gi assosiasjoner til otere av vår egen tid. Den hadde også poter med svømmehud og sterke armer til å grave med.

I tillegg var Castorocauda lutrasimilis utstyrt med skarpe tenner særlig utviklet til å spise fisk, på linje med seler.

Minst 42,5 cm lang

I juratiden, for cirka 210-145 millioner år siden, regjerte dinosaurene jorden. I havet svømte fiskeøgler og enorme svaneøgler.

"Karbonisert hår i fossilet gir informasjon om pelsen til pattedyret Castorocauda lutrasimilis, som levde i det nordøstlige Kina for 164 millioner år siden. Foto: Zhe-Xi Luo/CMNH."
"Karbonisert hår i fossilet gir informasjon om pelsen til pattedyret Castorocauda lutrasimilis, som levde i det nordøstlige Kina for 164 millioner år siden. Foto: Zhe-Xi Luo/CMNH."


Man har antatt at pattedyr på denne tiden var svært små og levde i underskogen. Men langs elvebanker og sjøer holdt en pelskledt svømmer til, som er det største pattedyr man kjenner til så langt tilbake i tid.

Forskerne anslår at Castorocauda lutrasimilis, som faller inn i kategorien primitive pattedyr, hadde en kroppslengde på minst 42,5 centimeter.

Vekten vurderes til rundt 500-800 gram og hodeskallens lengde var over 6 centimeter, opplyser CMNH.

"Rekonstruksjon skjelettet til Castorocauda lutrasimilis. Illustasjon ved Mark A. Klingler, CMNH."
"Rekonstruksjon skjelettet til Castorocauda lutrasimilis. Illustasjon ved Mark A. Klingler, CMNH."

Men hva størrelsen angår, blir Castorocauda lutrasimilis overgått av et annet pattedyr som levde i Kina noe senere, for rundt 130 millioner år siden.

I januar 2005 rapporterte forskere om funnene av to grevling-liknende pattedyr Repenomamus giganticus og R. robustus. Førstnevnte var over en meter lang og spiste små dinosaurer.

Pelsspor hjelper forskerne

Castorocauda lutrasimilis er ikke bare unik som svømmer, den er også det pattedyret man tidligst kjenner til som hadde pels.

Tidligere har de eldste pattedyrfossiler der man har funnet pelsspor, vært rundt 125 millioner år gamle, ifølge National Geographic.

Den lille svømmeren levde lenge før moderne pattedyr med pels som trives i vann, som bevere og otere.

Men den hadde likevel både et lag korte underhår som stengte vannet ute, og lengre hårlag for annen beskyttelse.

"Rekonstruksjon av hvordan man mener Castorocauda lutrasimilis så ut. Illustrasjon: Mark A. Klingler, CMNH."
"Rekonstruksjon av hvordan man mener Castorocauda lutrasimilis så ut. Illustrasjon: Mark A. Klingler, CMNH."

Nå gir nettopp pelssporene på det fossile skjelettet forskerne ferske beviser i arbeidet med å rekonstruere hvordan pattedyrenes pels har utviklet seg gjennom historien.

Les mer:

Carnegie Museums of Pittsburgh.