Overgangen fra barneskole til ungdomsskole kan være tøff for mange. Forskere skal følge barn i denne overgangen for å se hva som påvirker trivselen, utviklingen og læringen deres. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Overgangen fra barneskole til ungdomsskole kan være tøff for mange. Forskere skal følge barn i denne overgangen for å se hva som påvirker trivselen, utviklingen og læringen deres. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hvordan takler barn overgangen til ungdomsskolen?

Prosjektet Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescene ble nylig tildelt 12 millioner. Forskerne skal følge barna som tidligere har deltatt i prosjektet Barns sosiale utvikling.

Dette prosjektet ble startet opp i 2006 i regi av NUBU. Studien følger barns individuelle sosiale utvikling fra de er seks måneder gamle. Hensikten er å finne fram til ny kunnskap om hva som har betydning for barns trivsel, utvikling og læring i dagens Norge.

Barna i prosjektet går nå i 4., 5., og 6. klasse. Med den nye bevilgningen fra Forskningsrådet får forskerne nå mulighet til å dekke overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

− Vi har et sterkt ønske om å kunne følge barna videre inn i denne viktige og av og til vanskelige, ungdomstiden. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi har fått innvilget midler til å finansiere videre datainnsamling og til å arbeide med analyser av det rike datamaterialet, sier Ane Nærde, prosjektleder for Barns sosiale utvikling og for dette siste prosjektet.