Senter for Digitalt Liv utvides med fem nye prosjekter, hvorav ett bringer en ny forskningsinstitusjon inn under det bioteknologiske senterets paraply. (Foto: NTNU)
Senter for Digitalt Liv utvides med fem nye prosjekter, hvorav ett bringer en ny forskningsinstitusjon inn under det bioteknologiske senterets paraply. (Foto: NTNU)

Senter for Digitalt Liv får 95 millioner

Publisert

Til sammen er sju institusjoner representert ved Senter for Digitalt Liv, som ledes av NTNU i tett samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen.

Da tildelingen på 95 millioner kroner fra Forskningsrådet ble offentliggjort denne uka, kunne fem prosjektledere slippe jubelen løs, mens i underkant av førti søkere måtte innse at de ikke nådde opp i kampen om forskningsmidlene denne gangen.

Forskningsrådets utlysning var åpen, med fri konkurranse blant alle bioteknologiske forskningsmiljø i Norge, altså miljø som søker å utvikle, framstille eller endre produkter, planter, dyr eller ved hjelp av mikroorganismer eller celler fra planter eller dyr.

– Vi registrerer god, geografisk spredning på tildelingen og synes det er spennende at Oslo Universitetssykehus kommer inn som en ny partner. Ikke minst er vi fornøyde med vi med denne utvidelsen knytter til oss flere sterke, meritterte prosjektledere med internasjonalt kjente navn. Å få dyktige folk om bord i viktige roller, styrker vår faglige integritet, sier leder Trygve Brautaset.

Les hele saken på nettsidene til Digitalt Liv.