Gründer Jørgen Selnes i Alva Motor Solutions vil skape et internasjonalt elektrisk motorselskap med base i Norge. Nå jobber de med å utvikle fremtidens elektriske motorer og generatorer. (Foto: Alva Motor Solutions)
Gründer Jørgen Selnes i Alva Motor Solutions vil skape et internasjonalt elektrisk motorselskap med base i Norge. Nå jobber de med å utvikle fremtidens elektriske motorer og generatorer. (Foto: Alva Motor Solutions)

Printer verdens første elmotor

En motor er enkelt fortalt en maskin som omformer ulike former for energi til mekanisk energi. Det gjør den i form av roterende eller lineære bevegelser. I dag finnes motorer overalt og ofte er de drevet av fossilt drivstoff.

Det vil Jørgen Selnes i Alva Motor Solutions endre. Da han startet på Entreprenørskolen ved NTNU for tre år siden, ville han ta for seg et stort teknisk problem.

– Vi står overfor en av de største utfordringene i verdens historie: Klimaforandringer kombinert med et økende energibehov. Dette er et globalt problem som vi vil bidra til å løse gjennom å utvikle fremtidens elektriske motorer og generatorer, forteller gründeren.

Oppstartbedriften utvikler en ny produksjonsmetode for elektriske motorer og generatorer.

En motor har i hovedsak fire hovedkomponenter: Stator, rotor, aksling og eventuelt et hus.

Statoren er den mest krevende komponenten å produsere. Dette er delen som står rolig i en elektrisk motor. Ofte er den sammensatt av kobberviklinger og en jernkjerne. Her er det bedriften skiller seg ut med sin patenterte teknologi:

– Vi kan produsere tusenvis av ulike statorer med én og samme maskin, sier Selnes, som sammenligner produksjonsutstyret med en 3D-printer. – Vi fiberprinter statorene.

Les mer på gemini.no.