Utviklere med bakgrunn fra NTNU er i gang med å teste en drone som kan utføre inspeksjoner på maritime konstruksjoner. (Foto: Øyvind Nordahl Næss)
Utviklere med bakgrunn fra NTNU er i gang med å teste en drone som kan utføre inspeksjoner på maritime konstruksjoner. (Foto: Øyvind Nordahl Næss)

Ny drone skal sjekke skip for skader

Publisert

En bedrift i Trondheim med utspring fra NTNU er i gang med å utvikle selvgående droner som kan overta jobben med å inspisere skipstanker og lagerrom under vann. Scout er i oppstartsfasen, men allerede i gang med å utvikle både programvare, sensorer og annen elektronikk til dronen. Utviklerne benytter 3D-printing for å teste ut ulike mekaniske varianter av den flyvende farkosten.

De gjør tester og arbeid med kommersialisering hos Faktry, et utviklingsmiljø som også huser mange andre bedrifter i oppstartsfasen. Mange av disse kommer også fra innovasjonsmiljøet ved NTNU og Sintef.

Skip og maritime installasjoner er utsatt for sterke krefter i sjøen som sliter på materialene, så derfor må dette jevnlig bli sjekket for rust, sprekker og andre skader. En manuell undersøkelse er ofte krevende, farlig og kostbart. Utviklerne har som mål å lage en drone som kan gjøre jobben enklere, rimeligere og tryggere.

Les hele saken på nettsidene til Gemini.