Marit Otterlei og Magnar Bjørås, begge professorer ved NTNU, skal bidra i prosjektet. (Foto: Geir Otto Johansen)
Marit Otterlei og Magnar Bjørås, begge professorer ved NTNU, skal bidra i prosjektet. (Foto: Geir Otto Johansen)

NTNU skal forske fram ny antibiotika

Bergens forskningsstiftelse har tildelt 80 millioner til et nytt nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens. NTNU, Universitetene i Oslo og Tromsø, og Haukeland universitetssjukehus går inn med et like stort beløp.

Pengene skal fordeles på fire prosjekter. Ett av dem skal forske på nye typer antibiotika. Det skal ledes av professor Marit Otterlei ved NTNU.

Det fins i dag mye kunnskap om hvilke mekanismer bakterier bruker for å utvikle resistens mot antibiotika, altså hvordan bakteriene muterer.

De nye typene antibiotika angriper bakterier på en helt annen måte enn dagens antibiotika.

– Vi har identifisert ny antibiotika som angriper viktige proteiner – og måten bakterier virker på. Ny antibiotika som angriper disse målproteinene, kan i fremtiden også kunne øke effekten av og motvirke resistensutviklingen til dagens antibiotika, sier Otterlei.

Prosjektmidlene skal brukes til å optimalisere ny antibiotika for bruk i mennesker samt identifisere flere nye antibiotika som har samme virkemåte.

Les mer om prosjektet på gemini.no.