En notis fra NTNU - les mer.

Ved hjelp av virtuelle laboratorier får forskere ved NTNU stadig mer kunnskap om hvordan for eksempel aluminium oppfører seg i sammenstøt. Det kan bety slutten på fysiske kollisjonstester. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)
Ved hjelp av virtuelle laboratorier får forskere ved NTNU stadig mer kunnskap om hvordan for eksempel aluminium oppfører seg i sammenstøt. Det kan bety slutten på fysiske kollisjonstester. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)

Nano-forskning for sikrere biler og bygg

Publisert

I ulykker kan materialene i bil, båt eller bygg bety forskjellen på liv og død. Kunnskap om oppførselen til byggematerialer kan føre til nyvinninger som gir bedre beskyttelse.

Ved Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU undersøker forskerne Emil Christiansen og Bjørn Håkon Frodal hvordan aluminium oppfører seg under ekstreme belastninger ved hjelp av eksperimenter i et virtuelt laboratorium. De kan også se se hva som beveger seg i materialene på atomnivå i et av verdens mest sofistikerte elektronmikroskoper. Å forstå fysikken på mikronivå inne i metalliske materialer er helt grunnleggende.

De nevner tre grunner til at industrien også trenger denne kunnskapen:

  • Skal aluminiumprodusentene utvikle, fornye og forbedre legeringene sine, må de vite mest mulig om hva som påvirker egenskapene til materialene de lager.
  • Bilindustrien vil redusere fysisk krasjtesting av biler. Da trenger den datamodeller som i stedet kan simulere oppførselen til materialene.
  • Energi- og byggeindustri trenger kunnskap om oppførselen og tåleevnen til materialene de bruker for å stå best mulig rustet mot uhell og ødeleggelser.

Målet til forskerne, som begge er i gang med doktorgradsavhandlinger på feltet, er at virtuelle beregninger overtar for fysiske tester og at kunnskapen kan bidra til bedre miljø, sikrere biler, bygg og andre konstruksjoner.

Les mer om denne forskningen på Gemini.no