Bruk av undervannsdrone i varme farvann. (Foto: Hege Røkenes, Blueye Robotics)
Bruk av undervannsdrone i varme farvann. (Foto: Hege Røkenes, Blueye Robotics)

Har laget drone som kan brukes til både lek og forskning

Publisert

Blueye er en nyutviklet undervannsdrone med lys og kamera som kan styres ned til 150 meters dyp. Dronen er utviklet med teknologi fra NTNU, med bidrag fra forskere innen undervannsrobotikk og navigasjonssystemer for denne typen farkoster.

Den ble i utgangspunktet utviklet for folk flest med interesse for livet under vann, men har interessert flere næringer. Oppdrettsnæringen har bestilt mange av de flere hundre forhåndsbestilte dronene for å kunne sjekke anlegg og fisk. Selskapet Hurtigruten har bestilt noen for å gi passasjerer mulighet til å se under vann. Forsvaret har også brukt Blueeye til å undersøke skader på fregatten «Helge Ingstad».

Dronen er også benyttet på forskningsekspedisjoner i Arktis og til kartlegging av forandringene i korallene på Great Barrier Reef i Australia. Det tre år gamle selskapet Blueye Robotics har i dag over 20 ansatte. Erik Dyrkoren, en av grunnleggerne, håper dronen kan bidra til mer opplysninger om klima og tilstanden i havet på en enklere og billigere måte enn før.

Les mer på nettsidene til NTNU