Økologiprofessor Sandra M. Díaz er overrasket og beæret over å vinne Gunnerusprisen i bærekraft for 2019. (Foto: Privat)
Økologiprofessor Sandra M. Díaz er overrasket og beæret over å vinne Gunnerusprisen i bærekraft for 2019. (Foto: Privat)

Gunnerusprisen til ekspert på biologisk mangfold

Publisert

Økologiprofessor Sandra M. Díaz fra Argentina er vinner av Gunnerusprisen i bærekraft for 2019. Hun mottar denne internasjonale forskningsprisen på én million kroner for sitt arbeid med biologisk mangfold.

– Sandra Díaz er en verdensledende forsker som har utviklet nye tverrfaglige tilnærminger. Disse har hjulpet oss til å få en langt dypere forståelse for hvordan mennesker ikke bare nyter godt av naturen, men også for hvordan menneskelig påvirkning former økologi og evolusjon i en levende verden. Forståelse og styring av disse prosessene er kjernen i en bærekraftig utvikling. Professor Díaz’ fremragende vitenskapelige bidrag til å utdype vår forståelse av bærekraft er, og vil fortsette å være, av stor betydning, sier professor Thomas Elmqvist ved Stockholm Resilience Center og medlem av juryen for Gunnerusprisen.

Gunnerusprisen deles ut av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU for å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet. I år deles den ut under musikk- og vitenskapsfestivalen The Big Challenge i Trondheim 17. juni.

Les mer om prisen på nettsidene til Gemini, NTNU