En notis fra NTNU - les mer.

Forskningen kan blant annet lede til mer bruk av fornybar energi.
Forskningen kan blant annet lede til mer bruk av fornybar energi.

EU-stipend på nær 16 millioner til NTNU

Forskerne håper å bidra til mer effektiv energilagring og dermed mer bruk av fornybar energi.

Prosjektet ELECTRODE er tildelt et ERC Starting Grant på 1.5 millioner euro, eller mellom 15 og 16 millioner norske kroner. Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir blant annet oppstartstøtte til lovende vitenskapelige prosjekter.

Arbeidet er interessant som grunnforskning, men kan også være nyttig fordi det åpner opp for mer bruk av fornybar energi.

– Generelt forsøker vi å løse problemer knyttet til begrensninger i massetransport i brenselsceller. Vi vil bruke 3D-printere for å lage porøse fotopolymerstrukturer som er fullstendig definert av en computermodell. I tillegg forblir de stabile når vi etterprosesserer dem til karbon, sier førsteamanuensis Jan Torgersen ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU.

Alt dette skjønner vel de færreste noe som helst av. Men vi skjønner at dette er verdt å finne ut av når vi hører at det blant annet kan bidra til langt mer effektive metoder for å lagre fornybar energi.

– Det betyr at vi eventuelt kan bruke CAD-design i elektrokjemi som gir oss mange muligheter for å øke effekten til energikonvertering, fortsetter Torgersen.

Mer effektiv energilagring

Mer effektiv lagring er spesielt viktig når vi vil utfase fossile drivstoffer, siden fornybar energiproduksjon ikke kan reguleres like enkelt.

Dette er fordi vindkraft og vannkraft er uregelmessige. For å få brukt mest mulig energi fra dem må energien kunne lagres når anleggene produserer mer enn det som blir forbrukt.

Dette vil for eksempel inntreffe når det blåser mye om natta. Da må vi lagre energien sånn at vi kan bruke den når det er vindstille eller perioder med lite nedbør.

Å lagre energi i elektrokjemiske drivstoffer som hydrogen er da et godt alternativ til batterier, siden batterier har sine begrensinger i energitettheten, det vil si hvor mye elektrisk energi vi kan lagre på én plass.

– Det er her ELECTRODE kommer inn. Prosjektet har som mål å øke effekten i brenselceller. Dette vil gi oss mindre apparater med mer effekt og bedre energikonverteringseffektivitet, sier Torgersen.

Les mer om forskningsprosjektet på gemini.no

Powered by Labrador CMS