En notis fra NTNU - les mer.

Artikkelen har relevans ut over behandlingen av demente, også generelt for hvordan vi omtaler og forteller om ulike grupper, skriver juryen i sin begrunnelse.
Artikkelen har relevans ut over behandlingen av demente, også generelt for hvordan vi omtaler og forteller om ulike grupper, skriver juryen i sin begrunnelse.

Artikkel om demens vant konkurranse om årets beste tidsskriftartikkel

Tidsskrift for omsorgsforskning vant Universitetsforlagets konkurranse om årets beste tidsskriftartikkel 2019. Tidsskriftet som utgis av de fem sentrene for omsorgsforskning i Norge, ledes av Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik hvor redaktøren også er ansatt.

Artikkelen De skrev henne ned. Livsarket og fortellinger om identitet og omsorg er skrevet av Ingvild Hellstrand som er tilknyttet Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU og Nora Simonhjell ved Universitetet i Agder.

Regjeringens Demensplan 2020 foreslår økt bruk av det såkalte livsarket i demensomsorgen – en kort tekst som viser pasientens preferanser og livserfaringer. Men hvem bestemmer hvordan denne livshistorien skal konstrueres? Hva skal utelates, og hva skal innlemmes?

Det er disse spørsmålene Ingvil Hellstrand og Nora Simonhjell reiser i artikkelen. Artikkelforfatterne bruker skjønnlitteratur når de analyserer livsarket som fortellende sjanger.

Les mer om saken på hjemmesidene til NTNU

Powered by Labrador CMS