– Grønne transportløsninger er tett knyttet opp mot smarte byer og nett. Europa har en sterk dreining mot at forbrukeren står i sentrum, også dette må energibransjen forholde seg til, sier han. (Foto: Gry Karin Stimo / Sintef)
– Grønne transportløsninger er tett knyttet opp mot smarte byer og nett. Europa har en sterk dreining mot at forbrukeren står i sentrum, også dette må energibransjen forholde seg til, sier han. (Foto: Gry Karin Stimo / Sintef)

Nils Røkke skal lede energiforskning i Europa

Nils Røkke er direktør for bærekraft i Sintef og skal nå lede en stor, europeisk energiforskningsallianse. Et av målene hans er å doble energiforskningsbudsjettet i Europa på to år.

EERA er energiforskningsalliansen i Europa og består av 175 forskningsinstitutt og -aktører i Europa. Målet med EERA er å bedre koordinere energiforskningen i Europa.

– Verden står foran store klimautfordringer. Det viktigste bidraget for å løse klimaproblemene er ren energi, sier Røkke.

– Energiutfordringene kan ikke løses i Norge eller Europa alene, men må løses globalt, og det kan jeg bidra til som leder av EERA. Det gleder jeg meg til, sier Røkke.

Norge er fullverdig medlem av Horisont2020, som er Europas forskningsprogram.