H.M. Kongens gullmedalje.
H.M. Kongens gullmedalje.

Kongens gullmedalje til Kristina Rognlien Dahl

I dag 1. september får Rognlien Dahl medaljen for en doktorgradsavhandling i stokastisk analyse, som er en form for sannsynlighetsteori.

Kristina Rognlien Dahl. (Foto: UiO)
Kristina Rognlien Dahl. (Foto: UiO)

H. M. Kongens gullmedalje er en norsk medalje innstiftet av kong Haakon VII i 1907.

Medaljen blir årlig utdelt til «en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo». Ifølge reglementet må arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Gullmedaljer utdeles årlig, etter innstilling fra fakultetene. Det tildeles kun én belønning for hvert fakultet, Rognlien får den som gjelder Matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Kristina Rognlien Dahl startet med en bachelorgrad i matematikk og økonomi (MAEC) før hun fortsatte på en master i matematikk. Deretter ble hun stipendiat og disputerte i 2016 med avhandlingen “Information and memory in stochastic optimal control(link is external)”, som hun nå har vunnet gullmedalje for. Hun er nå ansatt som postdoktor ved Matematisk institutt.