Forskningsrådet gir 185 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mener oppgavene i offentlig sektor må løses på smartere måter.
Forskningsrådet gir 185 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mener oppgavene i offentlig sektor må løses på smartere måter.

Forskningsrådet gir 185 millioner til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet gir 185 millioner kroner fordelt på 33 prosjekter som vil løse offentlig sektors utfordringer.

Publisert

– Hvis offentlig sektor skal kunne tilby innbyggerne gode tjenester også i fremtiden, må vi hele tiden se på om vi kan løse oppgavene på nye og smartere måter, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Over 80 kommuner deltar i innovasjonsprosjektene som fikk støtte.

Renovasjonsselskapet BIR AS har fått støtte til et prosjekt som skal øke gjenvinning av husholdningsavfall gjennom atferdsøkonomi, mens Fredrikstad kommune skal skape flere heltidsstillinger i kommunehelsetjenesten.

– Vi er glade for å kunne dele ut en rekordstor sum til offentlig sektor, men vi er ikke i nærheten av å nå det volumet av forskningsbasert innovasjon vi trenger om vi skal møte samfunnets utfordringer, sier direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.