Folketallet falt i 74 av de 87 nordnorske kommunene. Samtidig ble det født bare 54.500 barn i Norge i fjor.
Folketallet falt i 74 av de 87 nordnorske kommunene. Samtidig ble det født bare 54.500 barn i Norge i fjor.

Folketallet økte med nesten 40 000 i fjor

Folketallet i Norge økte med 39 400 i fjor. Ved inngangen av 2020 bodde det 5 367 580 personer her i landet.

Publisert

Det ble født 54 500 barn i Norge i 2019, det er 600 færre enn i 2018, som var det laveste fødselstallet på mange år.

Nettoinnvandringen var i løpet av fjoråret på 25.300, mens fødselsoverskuddet var på 13 800, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gjennomsnittsalderen her til lands er nå på 40,5 år. Folkeveksten varierer mye rundt om i landet. I fem fylker og 235 kommuner gikk folketallet ned.

Dette gjelder blant annet for 74 av de 87 nordnorske kommunene.