Nordmenn liker Norsk Tipping og Norsk Rikstoto bedre enn utenlandske spillselskaper. Omfanget av folk med spillproblemer har økt signifikant de siste fem årene, viser en fersk undersøkelse.
Nordmenn liker Norsk Tipping og Norsk Rikstoto bedre enn utenlandske spillselskaper. Omfanget av folk med spillproblemer har økt signifikant de siste fem årene, viser en fersk undersøkelse.

Stadig større omfang av spilleproblemer rammer flere hundre tusen

Rundt 21 000 flere personer i Norge har spilleproblemer nå enn for fem år siden. Til sammen kan opp mot 400 000 personer være rammet av pengespillproblemer.

Antall problemspillere har økt fra 34 000 til 55 000 siden 2015, mens spillere som har risiko for å utvikle spillproblemer – såkalte moderate risikospillere – har økt fra 88 000 til 122 000 i samme periode. Det utgjør henholdsvis 1,4 prosent av befolkningen, mot 0,9 prosent i 2015, og 3,1 prosent, mot 2,3 prosent for fem år siden, viser en fersk forskningsrapport som Lotteritilsynet har bestilt.

– Spilleproblemer rammer også pårørende. Tar en med disse, viser et forsiktig anslag at 300 000-400 000 nordmenn er rammet av spilleproblemer i ulik grad. Pårørende kan bli gjeldsofre uten å ha spilt for en krone, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet.

Rapporten viser at folk i Norge har tilsynelatende større problemer med pengespill enn folk i de andre nordiske landene. I en større internasjonal sammenheng synes omfanget her i landet å være mer beskjedent.

Befolkningsundersøkelsen om penge- og dataspillproblemer ble gjennomført ved Universitetet i Bergen i fjor høst. Konklusjonene bygger på svarene fra drøyt 9.000 deltakere mellom 16 og 74 år.

64 prosent har spilt

Menn har høyere risiko enn kvinner for å utvikle spilleproblemer, men begge grupper har hatt den samme økningen i problemomfang. Dobbelt så mange kvinner har spilleproblemer i dag som for fem år siden.

– I alt 63,6 prosent hadde deltatt i pengespill i løpet av de siste tolv månedene, noe som representerte en signifikant økning fra den forrige befolkningsundersøkelsen gjennomført i 2015, sa professor Ståle Pallesen ved UiB da han la fram de viktigste funnene i rapporten tirsdag.

58,3 prosent av spillerne hadde spilt pengespill på internett, en betydelig økning siden 2015. De fleste som spilte på nett, brukte mobiltelefon.

– Deltakerne oppgir det å vinne, moro og spenning som de viktigste motivene for å delta i pengespill, sa Pallesen.

Den samlede omsetningen til spillbransjen økte med 11 milliarder kroner fra forrige undersøkelse i 2015 og lå i fjor på nesten 50 milliarder kroner, ifølge rapporten. Bransjen har doblet omsetningen på ti år.

Dobbelt så mange kvinner

Økningen i omfanget av spilleproblemer skyldes blant annet at flere deltar i pengespill nå, økt påvirkning fra reklame og at spill er lettere tilgjengelig over internett enn før.

Pallesen peker dessuten på at pengespillbransjen har en større samlet omsetning i dag og poengterer at «økt forbruk gir økt risiko for problemer».

– Vi ser at antatt ressurssvake grupper også på dette feltet har forhøyet risiko, sa Pallesen.

Funnene viste at befolkningen hadde negative holdninger til pengespill, men de var mindre negative til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enn til utenlandske spillselskap. Det er første gang nordmenns holdning til pengespill er kartlagt.

Menn, eldre, enslige og de uten barn i husstanden hadde mer positive holdninger enn sammenlignbare grupper. Det samme gjelder blant annet folk med lav utdannelse og lav inntekt, samt de som hadde deltatt i dataspill og pengespill og som ikke var problemspillere.

Powered by Labrador CMS