Infrastrukturen for jernbanen i Norge er for dårlig, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).
Infrastrukturen for jernbanen i Norge er for dårlig, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Norsk jernbane er slitt og har sprengt kapasitet

Infrastrukturen på jernbanen i Norge er for dårlig, med både kapasitetsproblemer og forsinkelser, ifølge en ny rapport fra TØI.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har sett nøye på organiseringen av jernbanen her til lands, og konklusjonene er klare.

Norsk jernbaneinfrastruktur holder for lav standard, kapasi­teten på Østlandet er begrenset, og forsinkelser skyldes forhold ved infrastrukturen, fastslår TØI-rapporten.

– Jernbanesektoren mangler dessuten en aktør som ivaretar det overordnede ansvaret for at jernbane sammen med andre transportformer leverer tjenestene kundene ønsker, heter det.

De trekker fram en uklar styringskultur mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Det oppstår et tomrom når det gjelder hvem som skal ta det overordnede ansvaret for kundeperspektivet, ifølge rapporten.

Norge har, i likhet med Sverige, valgt å splitte opp infrastruktur og transport. Land som for eksempel Tyskland og Frankrike har på sin side en modell der det er ett morsselskap som eier både infrastrukturen og operatørselskapene.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS