Snusbruken i Norge har gått opp de siste årene.
Snusbruken i Norge har gått opp de siste årene.

Stabil snusbruk blant unge voksne i Norge

Andelen snusbrukere i alderen 16 til 24 år har holdt seg stabil de siste årene. I de eldre aldersgruppene går derimot bruken opp.

Blant menn mellom 16 og 24 år har snusbruken ligget på rundt 25 prosent de siste ti årene, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

– Blant unge kvinner har andelen vært stabil på rundt 15 prosent de siste fem årene, sier forsker Tord Finne Vedøy ved FHIs avdeling for rusmidler og tobakk.

I 2019 var andelen som bruker snus daglig for første gang siden 2002 større blant menn i aldersgruppen 25 til 49 enn for aldersgruppen under. Også i aldersgruppene over 50 er det en jevn økning i bruken.

Bruken blant kvinner øker også mest blant de mellom 25 og 49 år. Siden 2014 har bruken mer enn doblet seg fra 3,9 prosent til 9,4 prosent i 2019. I 2007 nådde bruken i denne aldersgruppen for første gang 1 prosent.

Mens snusbruken går opp, går derimot andelen nordmenn som røyker fortsatt noe ned blant de fleste aldersgrupper og segmenter.

Blant kvinner med grunnskole som høyeste utdanning har derimot bruken gått noe opp. Siden bunnpunktet i 2017, da 23,6 prosent røykte, er tallet nå oppe i 25,8 prosent.

Powered by Labrador CMS