Mens bare 9 prosent av befolkningen røykte daglig i 2020, er andelen 17 prosent for dem mellom 55 og 64 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant unge er snus mer utbredt enn røyking.
Mens bare 9 prosent av befolkningen røykte daglig i 2020, er andelen 17 prosent for dem mellom 55 og 64 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant unge er snus mer utbredt enn røyking.

Middelaldrende røyker mest – unge snuser mest

I 2020 røykte 9 prosent av menn og kvinner daglig. I alderen 55–64 år er andelen 17 prosent. Blant unge under 25 år er andelen daglige røykere kun 1 prosent.

Etter mange år med mindre dagligrøyking tyder mye på at trenden flater ut, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen som sier at de røyker av og til, har ligget stabilt rundt 10–11 prosent for menn og 7–9 prosent for kvinner siden 2010.

Statistikken viser at det er de eldre aldersgruppene røyker omtrent som før. 17 prosent av menn og kvinner i aldersgruppen 55 til 64 år røyker daglig. For ti år siden røykte 23 prosent av menn og 20 prosent av kvinner i denne aldersgruppen.

Snusing har økt i utbredelse de siste ti årene, særlig blant unge menn. 30 prosent av menn i alderen 25–34 år snuser daglig i 2020. Blant kvinner har snusing vært mest utbredt blant de helt unge kvinnene, 16–24 år. Andelen kvinner som snuser er imidlertid langt lavere enn blant menn med 7 prosent for kvinner og 19 prosent for menn.

Ifølge SSBs tall svarer 34 prosent at de drikker alkohol ukentlig, mens 4 prosent sier de har brukt cannabis de siste tolv månedene.

Powered by Labrador CMS