Daglig passerer store mengder med søppel og plast på Haraldrud gjenbruksstasjon på Brobekk i Oslo. (Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix)
Daglig passerer store mengder med søppel og plast på Haraldrud gjenbruksstasjon på Brobekk i Oslo. (Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix)

Mindre avfall blir gjenvunnet enn før

Gjenvinning av ordinært avfall avtar og hadde i 2017 falt til 70 prosent, noe som er den minste andelen på 12 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var avfallsmengdene i Norge på 11,7 millioner tonn i 2017, noe som er en økning på 3 prosent fra 2016. Gjenvinningsgraden av ordinært avfall, som er alt avfall som ikke er farlig avfall, var i 2016 på 74 prosent. I 2013 var gjenvinningen på 81 prosent.

Samtidig har det de siste årene vært en gradvis økning av ordinært avfall til deponi. I 2012 var det 1,0 millioner tonn, mot at det i 2017 hadde økt til 1,6 millioner tonn. Ifølge SSB er dette den største andelen til deponi siden 2004, etter at det var en nedgang i kjølvannet av deponiforbudet som ble innført i 2009.

Det er i tillegg en nedgang i andelen til materialgjenvinning, energigjenvinning og avfall brukt til fyllmasser og dekkmasser i 2017.

Avfall til materialgjenvinning utgjorde i 2017 4,1 millioner tonn, mens avfall til forbrenning lå på 3,7 millioner tonn. Asfalt, fulgt av metaller og papp og papir utgjorde den største mengden avfall til denne typen gjenvinning, ifølge SSB.

Powered by Labrador CMS