Regjeringen har bestemt seg for hvilke EU-programmer den vil at Norge skal være med på de kommende sju årene. Satsingen på grønn og digital omstilling kommer tydelig fram i programmene og er viktige prioriteringer for Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen.
Regjeringen har bestemt seg for hvilke EU-programmer den vil at Norge skal være med på de kommende sju årene. Satsingen på grønn og digital omstilling kommer tydelig fram i programmene og er viktige prioriteringer for Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen.

Regjeringen vil slutte seg til EUs forsvarsfond – Erasmus og Horisont Europa videreføres

Listen over EU-programmer regjeringen vil være med på er klar. Viktige utdannings- og forskningsprogrammer videreføres, mens EUs forsvarsfond er nytt på listen.

EUs satsing på digitalisering og grønn omstilling er tydelig i programmene Norge har valgt å slutte seg til, skriver regjeringen i en pressemelding.

– For Norge er dette viktige prioriteringer som vi ønsker være en del av og som påvirker en rekke samfunnsområder, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Programmene er en del av EUs langtidsbudsjett som løper til og med 2027.

– Programsamarbeidet er en sentral del av Norges samarbeid med EU. Gjennom flere av programmene får Norge tilgang til viktig forskning, infrastruktur og teknologi som vi vanskelig kan utvikle alene, sier Eriksen Søreide.

Fakta om Norges deltakelse i EU-programmer

* EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa

* EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus

* EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor, Kreativt Europa

* EUs romprogram

* EUs helseprogram EU4Health

* EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)

* Det europeiske forsvarsfondet (EDF)

* Digitalt Europa (Digital)

* Delen om sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) i Det europeiske sosialfondet+ (ESF+)

* Deler av programmet for det indre marked

* Finansieringsprogrammet InvestEU

Kilde: Utenriksdepartementet

Innen forskning og utdanning, videreføres samarbeidet gjennom Horisont Europa og utvekslingsprogrammet Erasmus+. Nytt for denne budsjettperioden er at Norge vil slutte seg til EUs forsvarsfond (EDF).

– EDF skal bidra til felles utvikling av forsvarsmateriell og forsvarsteknologi i Europa. Norsk deltakelse er viktig for norske industri- og FoU-aktører og bidrar til å bedre tilgangen til det europeiske forsvarsmarkedet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Stortinget må gi sitt samtykke til forslaget om norsk deltakelse i de aktuelle programmene. Regjeringen venter at samtykket vil komme i løpet av våren.

Powered by Labrador CMS