Nina har sammen med NMBU, NTNU og UiB gjennomført den første nasjonale vurderingen av økologisk tilstand for fjell.
Nina har sammen med NMBU, NTNU og UiB gjennomført den første nasjonale vurderingen av økologisk tilstand for fjell.

God økologisk tilstand i norske fjellområder – så vidt

Forskere har vurdert den økologiske tilstanden i fjellet i Norge til karakteren 0,68. Grensen for god tilstand er 0,6.

– Vi havner så vidt over grenseverdien for god økologisk tilstand, forteller Erik Framstad, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Nina har sammen med NMBU, NTNU og UiB gjennomført den første nasjonale vurderingen av økologisk tilstand for fjell. Vurderingen er basert på 19 indikatorer som sier noe om struktur, funksjoner og produktivitet i fjelløkosystemet.

Eksempler på noen av disse indikatorene er rein, smågnagere og areal av isbreer. Indikatorene vurderes på en skala mellom 0 og 1, hvor 1 er lite menneskepåvirket og 0 tilsvarer svært forringet økologisk tilstand.

– Konklusjonen om god økologisk tilstand i norske fjell er usikker, dels fordi tilstandsverdien ligger så nær grenseverdien. Vi burde dessuten hatt et mer balansert sett med indikatorer, siden vi mangler dekning av viktige deler av økosystemet som ulike plantegrupper, insekter og jordlevende arter. I tillegg er det sannsynlig at den framtidige utviklingen for viktige påvirkninger som klimaendringer og infrastrukturutbygging vil påvirke den økologiske tilstanden i fjellet negativt, sier Framstad.

Det er ifølge Nina særlig tre indikatorer som trekker tilstandsverdien ned: fjellrev, smågnagere og jerv.

Miljødirektoratet er fornøyd at tilstanden vurderes som god. Hva som skal være målet for hvor god tilstanden skal være i fjellet, er en politisk vurdering, skriver de i en pressemelding.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS