En notis fra NSD - Norsk senter for forskningsdata - les mer.

Muligheten til å se individuelle liv og historiske hendelser i sammenheng er noe av det spesielle ved disse dataene.
Muligheten til å se individuelle liv og historiske hendelser i sammenheng er noe av det spesielle ved disse dataene.

Nye muligheter for forskning på livsløp, aldring og generasjon

NorLAG, eller Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, er en livsløpsstudie hvor forskerne følger de samme personene, født mellom 1922 og 1966, over tid.

Studien kombinerer data fra spørreundersøkelser med registerdata fra SSB. Dataene gir dermed innblikk viktige områder av menneskers liv i deres andre halvdel av livet: fra 40 år og oppover.

En ny forskningsdataportal gir nå flere forskere og studenter tilgang til disse dataene på en enklere og sikker måte.

Dataene inneholder informasjon om sentrale deler av deltakernes liv: om familie og sosiale nettverk, helse, om velvære og verdier, og om arbeid og aktiviteter.

Portalen som vil gi enda flere tilgang til dataene er utviklet av NSD i samarbeid med velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Databasen inneholder data fra tre runder med innsamling i NorLAG: fra 2002 til og med de nyeste dataene fra 2017. Det skal også fylles på med registerdata fra SSB fram til 2022.

Les mer om portalen på hjemmesidene til NSD

Powered by Labrador CMS