En notis fra NSD - Norsk senter for forskningsdata - les mer.

NSDs nye datahåndteringsplan er interaktiv og kan deles med andre prosjektdeltakere.
NSDs nye datahåndteringsplan er interaktiv og kan deles med andre prosjektdeltakere.

En datahåndteringsplan til hjelp for forskere

NSD har nå lansert en ny og smartere datahåndteringsplan, DMP (Data Management Plan), som er interaktiv og gir veiledning basert på informasjonen du gir.

Datahåndteringsplanen er fritt tilgjengelig for alle forskere, på alle nivåer og innen alle fagfelt.

En DMP er et verktøy for håndtering av forskningsdata.

Planen skal hjelpe deg som forsker å gjøre gode valg for alt fra innsamling, bearbeiding og analysering, til lagring, arkivering og deling av dataene. Den bidrar også til en praksis som gir oversikt og forenkler arbeidet med datadokumentasjon, datasikkerhet og deling av forskningsdata.

God planlegging gir gode data

Datainnsamling er en kostbar og tidkrevende affære, og derfor er også interessene for og kravene til gjenbruk av data økende.

Når Forskningsrådet og flere andre aktører krever at forskningsprosjektet har en datahåndteringsplan, er det fordi god planlegging fører til økt kvalitet på dataene.

– Det er både et internasjonalt og nasjonalt mål at mer data skal kunne deles etter prosjektslutt. God kvalitet på dataene øker muligheten for at de kan forstås og gjenbrukes i framtiden, sier Trond Kvamme, spesialrådgiver ved NSD og ekspert på åpne forskningsdata.

Å ta seg denne tiden innledningsvis i prosjektet, er også til hjelp for forskerne senere i prosessen. Datahåndteringsplanen samler relevant informasjon om prosjektet og dataene i prosjektet på ett sted.

– Dette har nok av mange blitt opplevd som en plikt, selv om flere og flere også ser verdien i det. Og nå har vi utviklet et enda bedre verktøy som vi tror forskeren opplever reell støtte i, forteller Katrine Utaaker Segadal, leder ved Seksjon for forskningsdata hos NSD.

Les mer om DMP på hjemmesidene til NSD

Powered by Labrador CMS