I 2016 holdt NATO toppmøte i Warzawa. I en ny bok vurderer forskere NATOs kollektive forsvarsstrategi i tiden etter møtet.  (Pressefoto fra NATO)
I 2016 holdt NATO toppmøte i Warzawa. I en ny bok vurderer forskere NATOs kollektive forsvarsstrategi i tiden etter møtet. (Pressefoto fra NATO)

Evaluerer NATO i ny bok

Kollektivt forsvar og avskrekkelse fikk på ny plass på dagsordenen på NATO-toppmøtet i Wales i 2014. Foranledningen var den russiske annekteringen av Krim, som endret på mange måter spillereglene for alliansen. Warszawa-toppmøtet fulgte opp og operasjonaliserte Wales-møtet, i tillegg til å legge til flere initiativer. Men leverer egentlig NATO?

I sin tilbakekomst til avskrekkelse blir NATO konfrontert med utfordringer når det gjelder strategi, kapasitetsbygging og atomvåpens rolle. Med målene som ble utformet i Wales har alliansen tilpasset tradisjonell avskrekkelse gjennom nektelse, som innebærer å overbevise motstanderen om at vedkommende ikke vil lykkes med et eventuelt angrep, til en moderne form for avskrekkelse – ved bruk av straff.

Blant nøkkelobservasjonene i en ny bok er at kredibiliteten til denne strategien står og faller på NATOs evne til å skape en god blanding av kapasitetsbaserte og formasjonsbaserte styrker. Den økte betydningen av avskrekkelse har også medført spørsmål om fremtidige utsikter til NATO-medlemskap for land som Sverige og Finland. Det vil føre til større konsekvenser for sikkerhetssituasjonen i Østersjøen og Baltikum.

Powered by Labrador CMS