En notis fra Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Ulv fotografert i Elverum kommune i mai 2019.
Ulv fotografert i Elverum kommune i mai 2019.

Nei, ulv i Norge stammer ikke fra en dyrepark i Paris

Rovdata har analysert DNA fra de samme åtte ulvene som det tyske laboratoriet ForGen gjorde før jul, og fant ikke noe nytt om ulvenes opphav. Det er ikke noe grunnlag for å si at ulvene stammer fra dyreparker eller er hybrider.

Før jul i fjor formidlet en rekke medier at ulver i Norge kan stamme fra Latvia, en dyrepark i Paris, og at mange av dem kan være hybrider. Bakgrunnen for den sensasjonelle nyheten var DNA-analyser av åtte blodprøver fra ulv som Telemark Bonde- og Småbrukarlag skal ha sendt til det tyske laboratoriet ForGen.

Rovdata har nå gjennomført tilsvarende DNA-analyser av prøver fra de samme åtte ulvene og finner ikke noe grunnlag for påstandene.

Kun én mitokondrievariant

Det er ikke offentliggjort rådata eller en rapport med resultater fra ForGen-analysene, men i et intervju med Nationen fortalte analyseansvarlig på ForGen at de kun hadde brukt såkalt mitokondrie-DNA i analysene. Dette er DNA som nedarves fra mor til datter, så man kan følge slektskapet bakover i tid fra datter til mor til bestemor osv. ForGen oppgir at de fant flere ulike mitokondrievarianter blant de åtte ulvene.

– Vi har analysert mitokondrie-DNA fra de samme åtte ulvene som tyskerne skal ha analysert, og resultatene viser at det ikke er noe grunnlag for å si noe nytt om opphavet til ulvene i Skandinavia. Som forventet fant vi at alle de sju skandinaviskfødte ulvene i materialet har samme mitokondrievariant som den første ynglende tispa i Skandinavia i 1983. Den åttende ulven var en immigrant som også hadde den samme varianten. Tyskerne på sin side rapporterer om flere ulike varianter, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

I tråd med tidligere forskning

Resultatene fra Rovdata er i tråd med tidligere forskning på den skandinaviske ulvebestanden. Tidlig på 2000-tallet brukte man mitokondrie-DNA for nettopp å si noe om morslinjene i bestanden, og man fant at hele bestanden har samme mitokondrievariant. Den er også svært vanlig i Finland, Russland og Baltikum. og var også den dominerende mitokondrievarianten i den historiske skandinaviske bestanden.

– Siden den samme mitokondrievarianten er utbredt over store geografiske områder i Nord-Europa, kan den ikke alene brukes til å si noe om opphavet til skandinaviske ulver. For selv om den finnes i Skandinavia og eventuelt i en dyrepark i Paris, så betyr ikke det at skandinavisk ulv stammer fra dyreparken. Det betyr bare at de begge deler en mange tusen år gammel mitokondrievariant, sammen med mange andre ulver i Nord-Europa, forklarer Flagstad.

Les mer om funnene på hjemmesiden til Rovdata

Powered by Labrador CMS