En notis fra Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Typisk avføring fra bjørn på høsten.
Typisk avføring fra bjørn på høsten.

Har du funnet bjørneskit?

Rovdata oppfordrer jegere og turfolk til å samle inn bjørneskit i høst. Prøver kan leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

– Vi oppfordrer folk som skal ut i skog og mark i høst til å plukke med seg en bit av bjørneskit de finner. Bruk en ren plastpose og plukk opp en prøve av skiten tilsvarende en liten spiseskje. Deretter avtaler du med SNO hvor prøven kan hentes. Så enkelt er det å bidra i bestandsregistreringen av bjørn i landet, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ekskrementprøver oppbevares nedfryst, separat fra matvarer og gjerne i tre døgn, fram til overlevering til SNO. Hårprøver du finner oppbevares i romtemperatur, gjerne i en konvolutt.

Brukes til overvåking

Å plukke bjørneskit er ikke så ekkelt som mange kanskje tror. Skiten inneholder ofte mye bær på sensommeren og høsten og lukter ikke ille.

De innsamlede prøvene leveres til vurdering hos Statens naturoppsyn (SNO) lokalt, som videresender dem til Rovdata for DNA-analyse. Resultatene gir et minimumstall på antall bjørn i Norge.

– Fungerende prøver kan avsløre kjønn og gir en unik DNA-profil på bjørnen som kan fortelle mer om dens leveområde og historikk. Siden det gjennomføres lik innsamling og analyser i Sverige, kan vi også følge med på bjørns bevegelser over landegrensene. En stor fordel med metoden er at man kan overvåke bjørnene uten å være i direkte kontakt med dem, forklarer Kindberg.

Husk ren plastpose

Når du skal samle inn en skitprøve, så pass på at plastposen er helt ren. Unngå at prøven forurenses med andres DNA eller ditt eget.

Merk posen med ditt navn, adresse, funndato, sted og gjerne også kartreferanse. Ta deretter kontakt med SNO lokalt og avtalt en plass hvor SNO kan hente prøven. Alle prøvesvar legges i Rovbase fortløpende gjennom året.

Les mer om hvordan du tar prøvene og leverer inn på nettsidene til Rovdata (NINA)

Powered by Labrador CMS