En notis fra Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Gjedda i Tanavassdraget har laksesmolt øverst på menyen, men et uttak av de største gjeddene kan faktisk forverre situasjonen for laksebestanden i vassdraget.
Gjedda i Tanavassdraget har laksesmolt øverst på menyen, men et uttak av de største gjeddene kan faktisk forverre situasjonen for laksebestanden i vassdraget.

Gjedda forsyner seg grovt av laksesmolten i Tana

Både ørret og gjedde spiser ungfisk av laks. Hovedmålet med prosjektet «Predasjon på laksunger i Tana» er å beskrive dietten til gjedde og ørret sommerstid i Tanavassdraget, for å øke kunnskapen om fiskene som spiser av laksebestandene i Tana. For å tallfeste den negative effekten på tanalaksen, er det derfor nå nødvendig å beregne tettheten av gjedder i deler av vassdraget, forteller Martin-A. Svenning, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Dersom en makter å få gytebestanden av laks i Iešjohka og Kárášjohka tilbake til gammelt nivå, og gjeddenes konsum av smolt holder seg noenlunde konstant, vil andelen smolt som ender opp i gjeddemagene reduseres betraktelig. Forvaltningen bør derfor fortsatt ha som mål å redusere laksefisket i disse viktige storlakselvene, slik at gytebestanden – og dermed smoltproduksjonen – øker. Dette vil redusere den negative effekten fra gjedda betydelig, slår Svenning fast.

Les mer om forskningen på nettsidene til Norsk institutt for naturforskning

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS