Forskere skal teste ut effektene av et hjemmebasert musikkprogram. (Foto: Silje Måseide)
Forskere skal teste ut effektene av et hjemmebasert musikkprogram. (Foto: Silje Måseide)

Storsatsing på musikkterapi for demente

Senter for forskning i musikk og helse ved Musikkhøgskolen deltar i det store EU-finansierte prosjektet HOMESIDE. I sommer starter forskere fra Australia, Storbritannia, Tyskland, Polen og Norge å teste hvilken effekt musikkterapi kan ha på demens. Forskerne skal teste effekten av et tre måneders hjemmebasert musikkprogram, såkalt indirekte musikkterapi, på atferd og psykologiske symptomer på demens.

Håpet er at resultatene i prosjektet, som involverer mer enn 1000 deltakere, vil få betydning verden over for tilbudet til par og familier som bor hjemme med en person som har demens.

– Tidligere studier viser at musikkterapi kan redusere negativ adferd og psykologiske symptomer på demens, fremme deltagelse og sosial kompetanse, trigge hukommelse og effektivt regulere følelser og adferd. Men det er ingen studier som faktisk har undersøkt virkningen av musikkaktiviteter ledet av partner etter at de har fått nødvendig opplæring av kvalifiserte musikkterapeuter. Her er det idag et kunnskapsgap som HOMESIDE vil fylle, sier Karette Stensæth, professor og leder for den norske delen av prosjektet.

Les mer om HOMESIDE på nettsidene til Norges musikkhøgskole

Powered by Labrador CMS