En notis fra Norges musikkhøgskole - les mer.

Elisabeth Holmertz er sanger og skal forsvare sin doktorgrad 12. oktober. Hun har fulgt stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Elisabeth Holmertz er sanger og skal forsvare sin doktorgrad 12. oktober. Hun har fulgt stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Nå er det 100 som har disputert kunstnerisk i Norge

Disputasen til sanger Elisabeth Holmertz på Musikkhøgskolen markerer en viktig milepæl i arbeidet med stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Hun blir nummer hundre i rekken av kunststipendiater som har disputert siden ordningen ble opprettet for 17 år siden, i 2003.

Hun har erfaring fra både barokksang og samtidsmusikk. I stipendiatprosjektet møtes nettopp barokksangeren og samtidssangeren når hun selv kuraterer og framfører alle rollene i Monteverdis 1600-tallsopera L’Orfeo. Hun sier dette om å være kandidat nr. 100:

– Det er selvfølgelig stas at vi er så mange. Nå er det ikke bare en gjeng, det er nesten et helt samfunn – et samfunn som stadig er i forandring og utvikling. Jeg har stor respekt for feltet og mine medforskere, og er så takknemlig over at ha fått være med. Så mye fordypning og dedikasjon og seriøse kunstnere som har utsatt seg selv for denne prosessen, sier Holmertz.

Tidligere rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen, Nina Malterud, l edet utredningen i 2000, da arbeidet startet. Hun forteller at opprettelsen av programmet utfordret selve definisjonen av en doktorgrad.

– Mange mente den gangen at et doktorgradsprosjekt måtte være en tekstbasert avhandling. Kunststipendiatene har vist at det kan være annerledes, sier hun.

Les mer om kunststipendiatene på nettsidene til Norges musikkhøgskole

Powered by Labrador CMS