Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges idrettshøgskole - les mer.

Tilgangen på forskningskompetanse har vært svært viktig for Olympiatoppen.
Tilgangen på forskningskompetanse har vært svært viktig for Olympiatoppen.

Bak enhver norsk gullmedalje ligger det flere år med forsknings­samarbeid

PODCAST: Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole samarbeider om å utvikle norske idrettsutøvere slik at de presterer enda bedre.

Enkelte forveksler Norges idrettshøgskole med Olympiatoppen. Selv om begge er lokalisert ved Sognsvann i Oslo og med kun en hopplengdes avstand fra hverandre, er mandatene deres ganske ulike.

Der høgskolen har et særskilt, nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen idrettsvitenskap, har Olympiatoppen det operative ansvaret for og myndigheten til å utvikle norsk toppidrett.

– Det er et tett samarbeid. Vi drar nytte av mye av forskningen som foregår på Norges idrettshøgskole, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø ved Olympiatoppen.

Olympiatoppen

Olympiatoppen er en avdeling i Norges idrettsforbund og er gitt det operative ansvar og nødvendig myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og har således et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett.

Kilde: Olympiatoppen

Todelt forskning

Samarbeidet handler i stor grad om å utvikle norske idrettsutøvere slik at de presterer enda bedre.

Det skjer ofte gjennom anvendt forskning. For Olympiatoppen er denne forskningen spesielt interessant. Her fordyper man seg i spesifikke problemstillinger for å finne løsninger på spørsmål som for eksempel idretten lurer på.

Ved anvendt forskning er målet altså å få ny kunnskap primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.

I tillegg til anvendt forskning forsker de også på mer generelle idrettsvitenskapelig problemstillinger ved Norges idrettshøgskole (NIH).

– Her er vi opptatt av å undersøke ulike mekanismer, altså hvorfor ting skjer, sier professor Thomas Losnegard ved NIH.

Thomas Losnegard er professor i skiidrett ved Norges idrettshøgskole med hovedansvar for langrennsforskning og -undervisning.
Thomas Losnegard er professor i skiidrett ved Norges idrettshøgskole med hovedansvar for langrennsforskning og -undervisning.

Gir tilgang på forskningskompetanse

Tilgangen på forskningskompetanse har vært svært viktig for Olympiatoppen. Tidligere var det kun arbeidsfysiologi og biomekanikk som var relevant for utvikling av toppidretten.

Nå er også andre fag, som idrettspsykologi og coaching, viktig.

– Det flerårige samarbeidet har vært knyttet til interessen for prestasjonsutvikling, men også interessen for akademia. Dette er en unik kombinasjon, sier toppidrettssjefen.

Ifølge Losnegard kommer ideene ofte fra idretten. På den måten blir toppidrettsforskningen relevant.

– Samtidig har toppidretten godt av å bli utfordret på idéer fra akademia, uten at det er idretten som legger premissene for problemstillinger innen forskningen.

Gir utvikling

Tore Øvrebø mener samarbeidet ofte er preget av et mangfold av problemstillinger som innbyr til utvikling.

– Det handler om å bevege seg bort fra repeterende aktiviteter og problemstillinger til nysgjerrighet og åpenhet om å gjøre ting på en annen måte, eller med en annen tilnærming enn tidligere.

– Det er viktig at kreativiteten og nysgjerrigheten ikke fører oss vekk fra prestasjonsutviklingen. Til syvende og siste er det selve treningen det handler om, eller en annen type kontrollerbar innsatsfaktor som vi vet, fører til utvikling, sier han.

Tore Øvrebø er toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
Tore Øvrebø er toppidrettssjef ved Olympiatoppen.

Måler trening

Ifølge Øvrebø er idrettsforskningen gjerne innlemmet i måten Olympiatoppen er organisert på.

Dette gjelder enten det er snakk om verdi- og relasjonsarbeid, forberedelser til konkurranser eller selve gjennomføringen.

– Alt arbeid som gjøres på Olympiatoppen, må kunne koples til en av disse knaggene. Fokuset er på å styrke daglig treningskvalitet, relasjonene i de ulike treningsteamene eller hvordan utøverne forberedes til konkurranser. Samtidig står selve gjennomføringen av øvelsene helt sentralt. Det er her vi får testet om treningen fungerer når det virkelig gjelder, sier Øvrebø.

Sammen med professor Thomas Losnegard, er han gjest i denne podcasten for å snakke om samarbeidet:

Powered by Labrador CMS