Norvald Monsen er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. (Foto: NHH)
Norvald Monsen er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. (Foto: NHH)

Odd Nordhaugs minnepris til Norvald Monsen

Professor Norvald Monsen har mottatt Odd Nordhaugs minnepris 2019 for en artikkel om regnskap i ideelle og offentlige organisasjoner.

Monsen er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Artikkelen «Regnskap for ideelle og offentlige organisasjoner. En empirisk og teoretisk studie med utgangspunkt i Raftostiftelsens regnskap» ble publisert i BETA 2/2018. Det var under FIBE-konferansen i begynnelsen av januar at Monsen mottok prisen.

I begrunnelsen skriver juryen blant annet:

«Presentasjonen er svært pedagogisk, og de historiske linjer i utviklingen av regnskapsfaget presenteres på en måte som gjør at lesere med begrenset regnskapskompetanse bør ha glede av å lese framstillingen.»

Odd Nordhaugs minnepris er opprettet for å hedre den store innsatsen Odd Nordhaug (1953–2013) gjorde for forskning generelt og for formidling av skandinavisk forskning spesielt. Odd Nordhaug var professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH, og han var gjennom mange år redaktør av Beta.

Les mer om prisen på Norges Handelshøyskoles nettsider.

Powered by Labrador CMS