En notis fra Norges Handelshøyskole - les mer.

Årets nyord 2019 er «klimabrøl». Nyordet har sitt opphav fra klimamarkeringen i august hvor tusenvis av mennesker samlet seg i femten norske byer for å brøle for klimaet.
Årets nyord 2019 er «klimabrøl». Nyordet har sitt opphav fra klimamarkeringen i august hvor tusenvis av mennesker samlet seg i femten norske byer for å brøle for klimaet.

NHH-ere har bidratt til årets nyord

Publisert

Språkrådet har kåret klimabrøl som årets nyord i 2019.

– Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året.

I august samlet tusenvis av mennesker seg til markeringer i femten norske byer for å rope ut budskapet sitt. De som møtte mente det blir gjort for lite for å hindre den globale oppvarminga. Markeringen ble kalt klimabrølet og klimabrøl er nå årets nyord.

Kåringen er gjort av Språkrådet og NHH-professor Gisle Andersen. Språkrådet sier følgende om nyordet i en pressemelding:

– Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året. Andreleddet-brøl bruker vi ellers i språket vårt for å uttrykke voldsom begeistring, gjennom ord som seiersbrøl, tribunebrøl og kollenbrøl.

Ordet klimabrøl er interessant som nylaging, fordi det i denne sammenhengen gir assosiasjoner til sinne og protest, sier seniorrådgiver i Språkrådet, Dagfinn Rødningen.

Foreningen Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig klimamarkering. Initiativet ble dratt i gang av privatpersoner som ønsket å skape en lavterskel arena for miljøengasjement.

Mange av de aktive medlemmene i Klimabrølet, er tidligere NHH-studenter. Nora Guthe, konsulent i Bekk, var ferdig med mastergraden ved høyskolen i 2017. Hun sa dette i forkant av markeringen til NHH:

– Hovedpoenget er at politikere skal få støtte til å ta upopulære valg. De skal kunne utvikle klimapolitikken, uten å være redd for å miste velgere. Vi samler den norske befolkningen for å vise politikerne våre at de har demokratisk støtte til dette, sa Guthe.

Les mer om nyordet og NHHs engasjement på hjemmesidene til NHH

Se også pressemeldingen fra Språkrådet