En notis fra Norges Handelshøyskole - les mer.

Årets nyord 2019 er «klimabrøl». Nyordet har sitt opphav fra klimamarkeringen i august hvor tusenvis av mennesker samlet seg i femten norske byer for å brøle for klimaet.
Årets nyord 2019 er «klimabrøl». Nyordet har sitt opphav fra klimamarkeringen i august hvor tusenvis av mennesker samlet seg i femten norske byer for å brøle for klimaet.

NHH-ere har bidratt til årets nyord

Språkrådet har kåret klimabrøl som årets nyord i 2019.

– Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året.

I august samlet tusenvis av mennesker seg til markeringer i femten norske byer for å rope ut budskapet sitt. De som møtte mente det blir gjort for lite for å hindre den globale oppvarminga. Markeringen ble kalt klimabrølet og klimabrøl er nå årets nyord.

Kåringen er gjort av Språkrådet og NHH-professor Gisle Andersen. Språkrådet sier følgende om nyordet i en pressemelding:

– Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året. Andreleddet-brøl bruker vi ellers i språket vårt for å uttrykke voldsom begeistring, gjennom ord som seiersbrøl, tribunebrøl og kollenbrøl.

Ordet klimabrøl er interessant som nylaging, fordi det i denne sammenhengen gir assosiasjoner til sinne og protest, sier seniorrådgiver i Språkrådet, Dagfinn Rødningen.

Foreningen Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig klimamarkering. Initiativet ble dratt i gang av privatpersoner som ønsket å skape en lavterskel arena for miljøengasjement.

Mange av de aktive medlemmene i Klimabrølet, er tidligere NHH-studenter. Nora Guthe, konsulent i Bekk, var ferdig med mastergraden ved høyskolen i 2017. Hun sa dette i forkant av markeringen til NHH:

– Hovedpoenget er at politikere skal få støtte til å ta upopulære valg. De skal kunne utvikle klimapolitikken, uten å være redd for å miste velgere. Vi samler den norske befolkningen for å vise politikerne våre at de har demokratisk støtte til dette, sa Guthe.

Les mer om nyordet og NHHs engasjement på hjemmesidene til NHH

Se også pressemeldingen fra Språkrådet

Powered by Labrador CMS