Prosjektet skal gjennomføres i områder på Finnmarkskysten hvor det drives aktivt kystfiske etter torsk. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Prosjektet skal gjennomføres i områder på Finnmarkskysten hvor det drives aktivt kystfiske etter torsk. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skal undersøke om oppdrett påvirker torsken

Folk langs Norskekysten har lenge diskutert om lakseoppdrett skader lokale fiskestammer. Nå skal havforsker Pål Arne Bjørn ved Havforskningsinstituttet (HI) lede et kartleggingsarbeid som skal se på om lakseoppdrett påvirker kysttorsk i nord.

Forskningsrådet har bevilget 24 millioner kroner til prosjektet, som har en samlet kostnad på 41 millioner kroner.

– Prosjektet skal gå over fem år og gjennomføres i tre fjorder i Vest-Finnmark. Foreløpig ligger det an til å bli Bergsfjorden, hvor det allerede blir drevet lakseoppdrett, Frakkfjorden, hvor det er planlagt å starte med opp med lakseoppdrett i 2021, og i Kjerringfjorden, hvor det ikke skal drives oppdrett, forteller Pål Arne Bjørn ved HI.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal bidra med å lage detaljerte sjøbunnskart i områdene.

– Vi skal samle inn en rekke bunnprøver, ta mye video og bruke sedimentekkolodd i undersøkelsene av sjøbunnen, forklarer lagleder og forsker Reidulv Bøe ved NGU.

–Ved å tolke og sammenstille alle data kan vi framstille høyoppløselige kart over hva sjøbunnen består av, fortsetter Bøe.

Les mer om prosjektet på NGU sine nettsider.

Powered by Labrador CMS