En notis fra Norges geologiske undersøkelse - les mer.

Anna Ksienzyk og Terje Bjerkgård ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), er på feltarbeid i sommer. Her gransker de sandstein i Røsjøformasjonen ved Kongens gruve. (Foto: Gudmund Løvø)
Anna Ksienzyk og Terje Bjerkgård ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), er på feltarbeid i sommer. Her gransker de sandstein i Røsjøformasjonen ved Kongens gruve. (Foto: Gudmund Løvø)

Geologer saumfarer Røros og Tydal i kartleggingsprosjekt

Alt henger sammen med alt. Geologer går på gjengrodde stier og gransker grensene mellom geologiske enheter. I sommer saumfarer de Røros og Tydal.

Tre nye berggrunnskart i målestokk 1:50 000 skal utarbeides for Tydal, Ålen og Esandsjøen. Kartbladene Røros, Brekken og Stugusjø skal oppdateres.

- Tidligere tiders geologer var dyktige til å beskrive bergartene, men vår kunnskap om geologien har forandret seg over tid. Derfor må vi tilpasse tolkningen av for eksempel grensene mellom de geologiske enhetene, sier Anna Ksienzyk ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), mens hun og kollega Terje Bjerkgård langer ut på en skogsbilveg langs Orvsjøen nordvest i Røros kommune.

Mens geologene tidligere var helt avhengige av papirkart, flyfoto og feltdagbøker i papir, har NGU de siste årene gjennomført overgangen til en avansert digital kartleggingshverdag. På en satellittposisjonert og bærbar felt-PC, ligger alle geologiske og geofysiske data som er relevante for området de ferdes i. Her plotter de inn alle nye observasjoner og funn, direkte inn i databasene.

Men fortsatt er de avhengige av gode hoder og solid erfaring. Nå tar de seg inn i fjellet, følger de gamle grensene, sjekker hva som stemmer, ser om en inntegnet gabbrokropp ligger der den skal ligge, eller om en skjærsone strekker seg gjennom landskapet der den er inntegnet.

Arbeidet er et ledd i programmet «Geologiske ressurser i Trøndelag», hvor Trøndelag fylkeskommune og NGU arbeider sammen for å få en bedre oversikt over de geologiske ressursene i fylket.

Målet med kartleggingen er økt verdiskapning for mineralnæringen, og gode produkter til formidling av geologi og landskap, til undervisning, forvaltning og reiseliv.

Les mer om saken på NGU sine nettsider.

Powered by Labrador CMS