Det første året etter sin exit som direktør, skal Morten Smelror ferdigstille prosjekt i Arktis og Barentshavet. Her er han på Svalbard. (Foto: Berit Løkken)
Det første året etter sin exit som direktør, skal Morten Smelror ferdigstille prosjekt i Arktis og Barentshavet. Her er han på Svalbard. (Foto: Berit Løkken)

Avtroppende NGU-direktør: – Vi har levert

– Aldri har NGU stått sterkere enn i dag. Vi har levert! sier Morten Smelror (60).

I august gikk han av som toppsjef ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). May Britt Myhr har overtatt direktørkontoret på Østmarkneset i Trondheim.

Smelror har vært administrerende direktør ved NGU siden 2006. I tillegg til å forlate lederjobben, sier han nå også fra seg styreoppgaver og verv.

Alle som kjenner Smelror, vet også at han er en dyktig formidler. Han har en rekke populærvitenskapelige arbeider bak seg, i tillegg til at han jevnt og trutt poster naturbilder både på Instagram og Facebook.

– Perioden har vært svært produktiv, sier Smelror. Han går nå over i en ren forskerstilling og er innvilget ett års forskerpermisjon.

– Det første året vil gå med til å ferdigstille prosjekt i Barentshavet og Arktis. Jeg er gjesteredaktør for et spesialnummer av Journal of Geodynamics om Arktis og medredaktør på et russisk tektonostratigrafisk atlas, forteller Smelror, som ikke ser ut til å få for lite å gjøre framover:

– Jeg har også takket ja til å være medredaktør for bokutgivelsen The Changing Role of Geological Surveys. På forskningsfronten er jeg i gang med biostratigrafiske analyser av Tor-krateret, et nyoppdaget meteorittkrater i Barentshavet. Det står samtidig igjen en del arbeid med borekjerner fra Andøya, som jeg har arbeidet med.

Les hele intervjuet på NGU sine nettsider.

Powered by Labrador CMS