Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor-ordningen

– At nesten 100 doktogradsprosjekter innenfor offentlig sektor er startet opp, viser at det er et stort behov for denne ordningen, som er en viktig satsing for regjeringen, sier forskningsminister Iselin Nybø.

Nybø sier at det unike med ordningen blant annet er at de offentlige virksomhetene selv sitter i førersetet. De definerer sine forskningsbehov og er også prosjekteiere.

– Mange av de som tar en doktorgrad skal jobbe andre steder enn i akademia, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Offentlig sektor ph.d. er en doktorgradsutdanning som sikrer at kandidatene har god kontakt med arbeidsgiver. Vi tror slike ordninger vil bli enda viktigere framover, understreker Røttingen.

Her er de tre første doktorgradene fra offentlig sektor:

Åshild Andrea Brekke fra Kulturrådet var den aller første som disputerte som offentlig sektor. Tittelen på avhandlingen er ""Changing practices – a qualitative study of drivers for change in Norwegian museums and archives".

Helene Alexandra Amundsen, fra Statens vegvesen, disputerte i juni med avhandlingen « Storage duration effects on Norwegian low-plasticity sensitive clay samples».

Ann Camilla Schulze-Krogh, fra Aust-Agder fylkeskommune, har fått godkjent avhandlingen "Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår", og skal disputere i september.

Les mer på Forskningsrådets nettsider.

Powered by Labrador CMS