Thina Maria Benum Mohus er motivert for en forskerkarriere. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)
Thina Maria Benum Mohus er motivert for en forskerkarriere. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)

Stor satsing på forskertalenter ved Nord universitet

Publisert

I år skal Nord universitet bruke 16 millioner kroner på ulike strategiske tiltak for å stimulere til økt forskning. Av disse skal 10 millioner brukes for å utvikle forskertalenter.

Inntil 20 personer, som har avsluttet sin master eller ph.d., kan få stipend for å publisere forskningen sin, eller også være med på søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekt. Målet er at flere av studentene skal kvalifisere seg for en forskerkarriere ved Nord universitet. Etter mastergraden fikk Thina Maria Benum Mohus i fire måneder føle på hvordan det er å være forsker.

– Thina var en masterstudent som utmerket seg, et åpenbart forskertalent, sier hovedveileder for Thina, professor Berit Skorstad ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Thina, som er fra Bodø, beskrives som en meget reflektert og aktiv student, og som i tillegg skrev masteroppgaven sin på engelsk. Hun har nå fått jobb som vitenskapelig assistent ved faggruppa MINS - Miljø, internasjonale relasjoner, nordområdene og sikkerhet. Lønna tilsvarer et stipend på om lag 150.000 kroner for de fire månedene.

Thina forteller at hun, blant annet som følge av stipendiet og av senere jobb som vitenskapelig assistent, er blitt motivert til å ta en doktorgrad i sosiologi ved Nord universitet. Nå er hun med i søknadsprosesser, utforming av forskningsprosjekt, forskningsintervjuer og datainnsamling. Hun har skrevet artikler, formidlet forskning på konferanser og holdt forelesninger.

– Men kanskje det aller viktigste er at jeg har fått tilknytning til forskningsnettverk og opplevd en masse, og lært utrolig mye på kort tid, sier Thina Maria Benum Mohus.

Prodekan for forskning og utvikling, Reid Hole, sier at tiltaket for utvikling av talentene er viktig for å øke forskerkompetansen ved universitetet.

Les hele saken på nettsidene til Nord universitet.